Gezinsgeluk: alles begint met bewustzijn

Jaaaaaa! Afgelopen vrijdag was het zover en mocht ik het certificaat van Servant Leadership in ontvangst nemen. Deze vorm van bedrijfsvoering staat voor een betekenisvol en duurzaam alternatief voor hiërarchische macht en heeft mijn hart gestolen. Het is een ‘manier van zijn en doen’ waarin ik mezelf herken, niet zozeer vanuit de weg die ik binnen mijn carrière gegaan ben, maar wel vanuit mijn weg binnen ons gezin. De tijd van vaste hiërarchische structuren en traditionele rolpatronen waarin iedereen doet wat van hem of haar verwacht wordt, is voorbij. Kinderen doen niet meer enkel wat ze opgedragen worden. Ze hebben het nodig vanuit hun intrinsieke motivatie aangesproken te worden. Gehoord en gezien te worden vanuit hun kern. En te begrijpen waarom gezinszaken gaan zoals ze gaan. Ze hebben het nodig zelf ook ondernemend en proactief te zijn zodat ze hun ‘eigenaarschap’ oppakken. Hoe geef je als ouder leiding aan je gezin? Hoe stimuleer je je kind zodat hij leert autonoom en zelfstandig zijn leven vorm te geven van waaruit hij later zijn plek binnen de maatschappij vindt?

‘De wereld verandert niet door meningen maar door voorbeelden’. Paulo Coelho

 

Hoe ontwikkel je eigenaarschap?

De Servant Leader is zich ervan bewust dat alles begint bij hemzelf. Hij is het rolmodel en daarmee tegelijkertijd het plafond binnen het gezin. Kinderen kijken de kunst van hem af. Daarnaast zijn ze in hun doen en laten een reflectie van de ouder. Eigenaarschap begint met bewustzijn. En dat maakt het tegelijkertijd complex en lastig. Het is een psychologisch concept en wil je het beïnvloeden dan vraagt het bewustzijn over:
– Hoe goed ken ik mezelf?
– Hoe geef ik de ander grip en ruimte met betrekking tot het onderwerp dat speelt binnen ons gezin?
– Wat kan de ander, vanuit zijn eigen talenten en mogelijkheden erin betekenen?

Wil je meer eigenaarschap binnen je gezin dan vraagt dit om onderzoek. Hebben je kinderen écht een stem? Worden ze gehoord en gezien? Krijgen ze de ruimte die ze nodig hebben om iets op hun eigen manier te kunnen doen? Mogen ze ideeën uitproberen? Mogen ze fouten maken en tegen grenzen aanlopen? Pakken jullie gezinsmomenten met elkaar waarin je brainstormt en oordeelloos kijkt naar hoe het is gegaan? Is er ruimte om te kijken naar hoe het een volgende keer anders kan?

De ouder overziet

Als ouder kun je niet op vriendschappelijke voet en verhouding met je kinderen staan. Jij bent immers ouder, hebt meer levenservaring en overziet beter het grote geheel. Kinderen helpen eigenaarschap te ontwikkelen, wil dus niet zeggen dat je alles maar gewoon goed moet vinden. Ouders moeten zich realiseren dat meer eigenaarschap binnen je gezin niet alleen iets van de kinderen vraagt. Ze zullen zelf het goede voorbeeld moeten geven en een positief rolmodel moeten zijn. Hiervoor is zelfreflectie en bezinning noodzakelijk.

Hoe word je een positief rolmodel?

Alles begint met de mindset. Met bewustzijn over wat je denkt en voelt. Geloven dat een nieuwe gezinsvorm waarbinnen meer gelijkwaardigheid en harmonie is, mogelijk is, is een mindset die je zelf kunt creëren. Binnen mijn eigen leven heeft de Maya-Tzolkinkalender me daar erg mee geholpen. Door me daar dagelijks op af te stemmen, gaf ik mijn onderbewustzijn herhalende instructies. Je onderbewustzijn laat zich door die instructies leiden en geeft je er vertrouwen voor terug. Bijvoorbeeld, ik vind het belangrijk dat onze kinderen leren dat ze meer zijn dan dat ze op school leren en dat ze alles al in huis hebben om succesvol te zijn. Toen ik in 2013 de inspiratie kreeg om de Maya-kalender naar kinderen te vertalen, ben ik daar enthousiast mee aan de gang gegaan. Ik voelde dat dit vanuit een Hogere Macht, noem het God, de Bron, Oneindige Intelligentie (of hoe je het ook wilt noemen) tot me kwam. Ik liet me hierdoor leiden voorbij mijn rationele denken. Elke keer wanneer ik merkte dat er een gedachte vanuit angst bij me opkwam, herinnerde ik mezelf aan het gevoel dat ik had toen ik deze inspiratie (missie) ontving. Ik had toen kippenvel, een hoge hartslag en kreeg het er warm van. Ik voelde: dit is wat voor mij bedoeld is, dit is mijn levensroep! Vanaf dat moment vroeg het leven me om op mezelf te vertrouwen. Om een nieuw pad in te gaan dat ik nog niet kende en waarvan ik niet wist waar het naar toe zou leiden. Het was bijzonder om te ervaren hoe op het juiste moment de juiste personen en gebeurtenissen op mijn pad kwamen waardoor er kinderzonnezegels bij deze kalender getekend zijn en het IK-KOMPAS boekje ontworpen werd. Ondanks dat ik geen geld had om te investeren…. Ondanks dat ik geen familie had die me hierin steunde…. ondanks….

Ik heb ervaren hoe mooi het leven is wanneer je uit oude conditioneringen stapt, rolpatronen doorbreekt en je eigen ja-gevoel durft te vertrouwen. Door het bekrachtigen van mezelf heb ik onbewust maar automatisch onze eigen kinderen bekrachtigd en positief voorgeleefd.

Innerlijk Kind

In hulpverleningsland is het is bekend dat je emoties verbonden zijn met het-kind-in-jezelf. Daar waar je voelt dat je boos bent, bang, onzeker of eenzaam, is dit verbonden met het gekwetste kind in jezelf. Het andere deel van je innerlijk kind: het onbevangen, speelse kind, weet dat jij bedoeld bent om spontaan en blij te leven. Dat je jezelf mag zijn, transparant en helder; dat je HEEL, puur en mooi bent. Vanuit bewustzijn kun je leren in het moment te ervaren wat je voelt. Zo ontstaat keuzevrijheid. Wanneer je merkt dat je bang bent, kun je dat aanschouwen en vervolgens kiezen voor een helpende gedachte. Bijvoorbeeld: Ik voel angst maar weet ‘Wat ik doe, doe ik goed’, ‘Ik ben precies goed zoals ik ben’ of ‘Ik kies mijn eigen richting’. Vanuit deze vrije ruimte verandert je mindset. Je gaat geloven wat je voor jezelf blijft herhalen, of het nu waar is of niet. Als je een gedachte keer op keer herhaalt, komt er een moment dat je die onbewust accepteert als jouw waarheid. Je wordt ervan overtuigd dat het waar is. Je emoties geven je gedachten draagkracht en erkenning. Je innerlijk kind is verbonden met je onderbewuste. Voed jij het met negatieve of positieve overtuigingen? Heel het kind-in-jezelf en leef meer en meer vanuit jouw potentieel en kracht. Je bent de stuurman van je eigen leven. Waar wil jij eigenaar van worden?

Let op!
Je onderbewustzijn kent geen verschil tussen helpende en belemmerende gedachten. Het vormt je werkelijkheid vanuit wat jij denkt en voelt.

Creatiekracht

De Maya-Tzolkinkalender bestaat uit 13 scheppingskrachten, 13 stappen van waaruit jij het leven creëert dat jij (onbewust of bewust) wenst, waar jij eigenaarschap in ontwikkelt.

Hoe werkt het?
– Stel een duidelijk doel. Vanuit welke intentie creëer je? Wees duidelijk in wat je wilt ontwikkelen en bereiken. Is dit ook in het belang van het grote geheel?
– Geef jezelf ruimte. In mijn geval ben ik minder in het onderwijs gaan werken en kon ik vanuit de structuur van 2 dagen parttime als leerkracht voor de klas staan, vorm aan mijn missie geven, hierbij rekening houdend met de behoeften van onze kinderen en gezin.
– Wees integer en houd vol. Besef dat de overheersende gedachten in je mind zich zullen ontwikkelen tot realisatie in de materiele werkelijkheid. Soms duurt iets langer dan je verwacht. Wees geduldig en geef het de tijd.
– Stap in de emotie. Voel je gewenste situatie. Voel met hart en ziel dat jouw verlangen werkelijkheid is. Elke cel, elke vezel in je lichaam doet mee… Visualiseer het en zie het voor je. Voed en verbind jezelf op deze manier dagelijks met je doel.
– Vertrouw en laat los.

Gezinsgeluk

Kinderen komen tot bloei wanneer ze opgroeien in een veilige omgeving. Een plek waar ze vanuit de juiste kaders kunnen experimenteren en wennen aan een nieuwe manier van opgroeien. Hierbij is het erg belangrijk dat je ook hèn dat vertrouwen en geloof geeft. Dat ze zien en ervaren dat ze fouten mogen maken. Gehoord en gezien worden in alles wat er is (of niet is). Dat ze mee mogen denken en voor vol worden aangezien. Serieus genomen worden en eigenaarschap op mogen pakken over datgeen zij belangrijk vinden!

 

Over Sandra Bolte:
Sandra heeft een passie voor kinderen en alles wat bijdraagt aan vernieuwing, vrijheid en harmonie. Vanuit haar werk als leerkracht in het Speciaal Onderwijs én ervaring als moeder ontdekte ze de puurheid en wijsheid van kinderen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ze, na de nodige hobbels in haar leven, in 2013 als Kinder-en Jeugdtherapeut en coach is gaan werken. Ze begeleidt kinderen en volwassenen bij het opheffen van blokkades en het ontdekken van hun mogelijkheden en talenten. Hiervoor gebruikt ze onder andere de Maya-Tzolkinkalender. Als auteur van het prenten-leerboek Tzolkind is het haar missie dat kinderen zichzelf kunnen zijn. Ze hebben hiervoor open en bewuste volwassenen nodig die zichzelf onderzoeken en herontdekken. Zelf is ze door haar puberzonen van 16 en 17 jaar deze weg naar binnen gegaan. Vanuit een verruimd bewustzijn en nieuwe mindset ben ook jij in staat om een nieuwe toekomst aan te trekken waarbij verbinding en vertrouwen de boventoon voeren. Haar onlangs ontwikkelde Innerlijk TzolkindSpel kaarten helpen je op een speelse wijze het kind-in-jezelf te helen. //www.tzolkind.nl/product/innerlijk-tzolkind-spel/

Geplaatst in Geen categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.