Veerkrachtige kinderen

Hoe help je je kind omgaan met veranderingen?

De afgelopen maand zijn de Cito’s weer gemaakt door de leerlingen in groep 8. Nog een paar weken en dan wordt er afscheid genomen. Afscheid van een lange periode waarin je kind heeft ervaren hoe het is om in een groep te samenleven en werken. De overstap naar het Voortgezet Onderwijs komt eraan. Voor veel kinderen is dit een spannende periode. Ook voor kinderen die nog niet aan deze stap toe zijn, komt er een intensieve periode aan. Schoolreisje, avond4daagse, sportdag zomervakantie en een nieuwe juf maken dat ze met veel veranderingen te dealen krijgen. Hoe help je als ouders je kind zo goed mogelijk met deze veranderingen omgaan? Hoe help je je kind weerbaar van binnenuit te worden? En hoe kan de Tzolkin, met daarin het gedachtegoed van de Maya’s, je hierbij ondersteunen?

Een voorbeeld uit de praktijk

Het is juni 2015 en K. komt bij mij in de kinderpraktijk. K. is een meisje van 11 jaar en heeft moeite met kiezen. Ze twijfelt veel en bovenal aan haarzelf: ‘Ben ik wel goed genoeg? Doe ik er wel toe? Kan ik dit wel?’. Deze gedachten belemmeren haar in haar zelfvertrouwen. Ze heeft een laag zelfbeeld. K. heeft lieve ouders die haar in materieel opzicht alles kunnen geven. Moeder werkt parttime in het onderwijs en vind het vooral belangrijk dat ze lekker in haar vel zit. Vader heeft een eigen zaak en verdient goed waardoor ze in een prachtig huis wonen. In gesprekken met K. en haar ouders valt het me op dat K. vaak het gevoel heeft niet gehoord en gezien te worden. Ze MOET mee naar het museum op zondag, ze MOET mee wandelen in het bos, ze MOET, ze MOET en MOET want zo hoort het volgens vader. Vanuit de Tzolkin maak ik een IK-KOMPAS voor K. Hieruit blijkt dat ze als ‘Witte Wind toon 4’ geboren is. Witte Wind is een zonnezegel dat staat voor haar kernkwaliteit. Wanneer ze deze vanuit de kracht leeft, spreekt ze bezield haar waarheid. Dan is ze verbonden met ‘spirit’ en haarzelf. Vanuit deze verbinding brengt ze inspiratie, verandering en een frisse wind op aarde. De zwakte (schaduwkant) ervan is dat ze zichzelf stil houdt en aan haarzelf twijfelt. Dan kies je niet voor veranderingen maar voor zekerheid. Wanneer ik dit kompas met ouders bespreek, blijkt met name vader zichzelf enorm te herkennen in de Witte Wind. Maar dan vooral vanuit de schaduwkant. Dit maakt dat hij veel botst met zijn dochter. Inzicht helpt hem om vanaf nu meer open te staan voor de waarheid van zijn dochter en minder fel en veroordelend te reageren wanneer haar mening afwijkt.

‘Jouw’ waarheid

Kinderen hebben het nodig om hun eigen waarheid te spreken. Wanneer ze ervaren dat hier ook wat mee gedaan wordt, geeft dit zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. In het geval van K. bleek met name vader ZIJN waarheid als leidend te nemen in de opvoeding. Moeder steunde, zonder dat ze het door had, haar dochter onvoldoende hierin en ging teveel met haar man mee. Er ontstaat gaandeweg de begeleiding meer open communicatie en de relatie tussen de gezinsleden wordt positiever. Na 3 sessies laat ik dit gezin los. K. is gegroeid in zelfvertrouwen en maakt meer zelfstandig haar eigen keuzes. Ouders nemen haar gedachten en gevoelens serieuzer. De communicatie is positiever geworden. Er worden meer vragen gesteld en ouders letten beter op hun taalgebruik. Dit werkte door in de binnenwereld van K. en bleef op school niet ongezien. Hoewel het een moeilijke stap voor haar bleef, heeft ze de overstap naar het Voortgezet Onderwijs gemaakt en ervaren dat ze het kan. Ze weet dat ze, wanneer het weer nodig is, in haar IK-KOMPAS kan kijken om er nieuwe inspiratie en inzichten uit te halen.

De Tzolkin biedt met zijn oude wijsheid dagelijks ondersteuning en helpt je meer bewust keuzes vanuit je kracht te maken.

Alles wat je aandacht geeft groeit

We weten allemaal dat het belangrijk is om complimenten aan je kind te geven: ‘Wat ben je mooi aan het kleuren, wat heb je netjes dag gezegd tegen opa en oma, wat eet je rustig aan tafel!’ Kinderen horen niets liever! Hier groeien ze van en maakt dat ze in zichzelf gaan geloven. Wat we hierbij nog vaak vergeten te vertellen is het WAAROM! Waarom is het goed voor je kind dat ze netjes kleurt, oma dag zegt of rustig eet aan tafel. Juist de waarom maakt dat je kind ‘naar binnen’ gaat, verbanden legt en groeit in zelfvertrouwen en bewustzijn. Het begrip maakt dat ze geneigd zal zijn dit gedrag vaker te laten zien omdat het haar wat oplevert. Bijvoorbeeld:

‘Wat fijn dat je je opa een zoen geeft wanneer hij op bezoek komt, dit maakt dat hij zich welkom voelt en sneller weer zal komen om met jou te kunnen spelen. Wat kleur je dit gedeelte mooi rood in de tekening. Dit maakt dat je tekening kracht uitstraalt en andere mensen vrolijk maakt. Wat is je slaapkamer goed opgeruimd, dit maakt dat je makkelijker je spullen terug vindt. Klasse gedaan!’

IK

Bezielde communicatie is de kracht van Witte Wind. Je spreekt bezield wanneer je met ‘ik’ begint en vervolgens je gevoel aangeeft. Dus: ‘Ik vind dit moeilijk want’….. ipv ‘Jij doet oneerlijk’. Dit wordt een ‘ik-boodschap’ genoemd. Je kind vind het prettig om te horen wat er in je omgaat. En hij zal zich niet aangevallen voelen, in tegenstelling tot wanneer je de zin begint met ‘jij’. Vergeet niet na het uitspreken van je gevoel aan te geven waar je behoefte aan hebt. Dit maakt dat ander begrijpt waarin hij zijn gedrag kan aanpassen (of niet). ‘Ik ben boos. Het is voor je veiligheid dat je nu stopt met klieren tijdens het fietsen!’

Verwachtingen

Je kind heeft het nodig om zichzelf te kunnen zijn. Hij wil gehoord en gezien worden vanuit zijn essentie. Jij en je kind zijn verschillend. Iedereen is uniek en dat maakt het opvoeden leuk maar ook tegelijkertijd uitdagend. Je helpt je kind wanneer je hem open vragen stelt. Dit zijn vragen die beginnen met hoe, wat, waar, of welke. Laat de waarom vraag achterwege. Die geeft je kind het gevoel dat hij iets niet goed doet en impliceert aan schuld. Hierdoor klapt je kind juist snel dicht en krijg je geen antwoord op je vraag.

Bij alles wat je vraagt of wilt in de opvoeding is het belangrijk om je af te vragen of het jou of je kind dient. Gaat het nu om mijn verwachtingen? Mijn normen en waarden? Zoals ik vind dat het hoort? Of is dit gericht op het bekrachtigen van mijn kind? Op zijn wensen en verlangens? Op zijn waarheid en ideeën? … ook al staat dit mijlenver van mijn waarheid of verwachting af…

Jezelf zijn

Juist in spannende situaties als het maken van de overstap naar een nieuwe school heeft je kind het nodig om terug te kunnen vallen op zichzelf. Door hier in de opvoeding vanuit de juiste communicatie al jong mee te beginnen, help je je kind de verbinding met zichzelf te maken. Hij zal zich gehoord en gezien voelen en daardoor zelfvertrouwen ontwikkelen. Zelftwijfel en angst ontstaan wanneer je kind zich teveel moet aanpassen aan jouw eisen en wensen. Zijn ‘eigen wind’ kan dan niet waaien. Hij zal zich gaan afvragen of hij er wel toe doet en kan onbewust de conclusie trekken dat een ander het beter weet. Je kunt jezelf zijn wanneer je veiligheid om je heen ervaart. Daar ligt in mijn ogen dan ook de belangrijkste opgave voor opvoeders: maak dat het veilig om je heen is! Vraag je bij de regels die je stelt af of ze zijn veiligheid dienen, of niet… En durf een regel ook los te laten of te veranderen wanneer je kind in weerstand komt en je laat inzien dat de regel gesteld is uit angst of wantrouwen. Vertrouw je kind. Bied hem veiligheid. Toon je kwetsbaarheid en laat hem zien dat jij het ook niet altijd weet. Wees jezelf. Witte Wind is flexibel en veranderlijk. Zo, pas je aan wanneer het nodig is en wees niet bang om inconsequent te zijn!

Omgaan met veranderingen

Als er een ding zeker is in het leven is het dat we te maken hebben met veranderingen. Het lied: ‘The river is flowing’ is een prachtig lied dat hierbij past.

https://www.youtube.com/watch?v=sB2AaVVjF-0&list=RDsB2AaVVjF-0

Niks staat vast, verandering is de enige constante waar we mee te maken hebben.

Om met deze veranderingen om te kunnen gaan, vraagt je kind om weerbaarheid en verantwoordelijkheid. Help hem van jongsaf aan de verbinding met zichzelf te maken zodat hij zijn eigen verantwoordelijkheid neemt in de keuzes die hij maakt. Hierbij mag hij het moeilijk vinden… het is ook moeilijk! Erken hem in zijn gevoelens en spreek uit dat je in hem gelooft. ‘Ik zie dat je je onzeker voelt, klopt dat? Het is oké, het is ook een lastige fase waar je in zit maar ik geloof dat het je zal lukken!’

Vraag hulp

Witte Wind herinnert je aan de verbinding met spirit. Je hoeft het niet alleen te doen in dit leven. Ook jij hebt onzichtbare vrienden om je heen die je graag willen helpen. Je hoeft het ze alleen maar te vragen. Bid, mediteer en praat me ze. Maak af en toe even tijd voor jezelf. Vanuit de stilte kun je hun antwoorden beter horen. De ene keer is het inspiratie of een helder idee. Een andere keer een teken dat herhaaldelijk op je pad komt. Je ademhaling kan je hierbij helpen. Let er maar eens op. Zit hij hoog of laag? Adem je snel of rustig? Breng hem maar naar je buik, vooral wanneer je in een lastige situatie zit.

Ik wens alle kinderen, groep 8-leerlingen en pubers die examen gaan doen veel succes met de laatste loodjes tot de zomervakantie en geloof in jezelf!

De Tzolkin bestaat uit 20 zonnezegels, dit zijn oer-eigenschappen die staan voor een kwaliteit in jezelf. Dit artikel is geschreven vanuit de tweede zonnezegel, de Witte Wind. Een keer in de 20 dagen is dit zonnezegel (deze energie) op aarde actief om je te ondersteunen in je ontwikkeling naar je essentie. Wil je er meer over weten? In de online-training die regelmatig starten, ontdek je wie jij echt bent, welke mogelijkheden jij ter beschikking hebt en hoe jij leeft in eenheid met je kind. https://www.tzolkind.nl/product/online-training-de-beste-versie-van-jezelf-2/

 In Lak’ech,

Sandra Bolte

Kinder-en Jeugdtherapeut, coach en trainer Hartgedragen Ouderschap, ontwikkelaar Tzolkind

www.tzolkind.nl

www.puurtherapie.nl

Geplaatst in Geen categorie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *