Professionals

‘Word voor ouders en kinderen de wegwijzer naar ‘huis’, de plek binnen in jezelf waar vertrouwen en harmonie woont’.

Voor wie?

Voor pedagogen, leiding van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, onderwijskundigen, kindercoaches en gezinsprofessionals die ervaren dat het tijd is dat er een frisse wind in de omgang met kinderen ontstaat. Een gelukkig gezinsleven? Wie wil dat nu niet? Tzolkind gaat met behulp van de kompassen als aanvullende interventie dieper. Deze tool helpt ouders (en kinderen) herinneren wie ze in essentie zijn. Het maakt ouders bewust dat een beter gezinsleven begint bij henzelf. In een leven vanuit verbinding met je innerlijke waarden.

De mogelijkheden

De producten van Tzolkind zijn door Sandra vanuit het Maya gedachtegoed ontwikkeld voor ouders en kinderen. Ze helpen je, ieder op zijn eigen manier, om te worden zoals je bedoeld bent. Het Innerlijk TzolKind Spel brengt je op een speelse manier in contact met het kind-in-jezelf. Je leert de zon- en schaduw die hierbij horen te accepteren en omarmen. Het IK-KOMPAS geeft inzicht in wie het kind met wie je werkt nodig heeft om te worden zoals hij bedoeld is.

Lezingen en workshops

Onze lezingen en workshops inspireren en zetten aan tot een nieuwe manier van denken over je rol als hulpverlener. Ze zijn gerelateerd aan opvoedingsthema’s en dragen elk vanuit een breder perspectief bij aan persoonlijke ontwikkeling. Deze dagdelen zijn laagdrempelig, verhelderend en informatief.

Trainingen / bijscholing

In onze trainingen leer je vanuit verbinding met de spirituele, mentale, emotionele en mentale intelligentie te kijken naar het gezinssysteem. Elk mens heeft het nodig gezien en gehoord te worden vanuit zijn kern. Ontdek hoe jij als hulpverlener het verschil maakt zodat een gezin werkelijk van binnenuit verandert.

Intercollegiaal overleg

Voor het helder krijgen van persoonlijke dilemma’s en ego/hartzaken heeft ook de jeugd-professional weleens een sparringpartner nodig. Hoe meer jij leeft vanuit verbinding met je kern, des te moeitelozer jij hulp biedt. Alles begint immers bij jezelf, jij bent het gereedschap van waaruit je werkt. Wij helpen je graag verder.