Zo stimuleer je de eigen stem van je kind

Jaaaaaa! Afgelopen vrijdag was het zover en mocht ik het certificaat van Servant Leadership in ontvangst nemen. Deze vorm van bedrijfsvoering staat voor een betekenisvol en duurzaam alternatief voor hiërarchische macht en heeft mijn hart gestolen. Het is een ‘manier van zijn en doen’ waarin ik mezelf herken, niet zozeer vanuit de weg die ik binnen mijn carrière gegaan ben, maar wel vanuit mijn weg binnen ons gezin. De tijd van vaste hiërarchische structuren en traditionele rolpatronen waarin iedereen doet wat van hem of haar verwacht wordt, is voorbij. Kinderen doen niet meer enkel wat ze opgedragen worden. Ze hebben het nodig vanuit hun intrinsieke motivatie aangesproken te worden. Gehoord en gezien te worden vanuit hun kern. En te begrijpen waarom gezinszaken gaan zoals ze gaan. Ze hebben het nodig zelf ook ondernemend en proactief te zijn zodat ze hun ‘eigenaarschap’ oppakken. Hoe geef je als ouder leiding aan je gezin? Hoe stimuleer je je kind zodat hij leert autonoom en zelfstandig zijn leven vorm te geven van waaruit hij later zijn plek binnen de maatschappij vindt?

De wereld verandert niet door meningen maar door voorbeelden’. Paulo Coelho

Hoe ontwikkel je eigenaarschap?

De Servant Leader is zich ervan bewust dat alles begint bij hemzelf. Hij is het rolmodel en daarmee tegelijkertijd het plafond binnen het gezin. Kinderen kijken de kunst van hem af. Daarnaast zijn ze in hun doen en laten een reflectie van de ouder. Eigenaarschap begint met bewustzijn. En dat maakt het tegelijkertijd complex en lastig. Het is een psychologisch concept en wil je het beïnvloeden dan vraagt het bewustzijn over:

 • Hoe goed ken ik mezelf?
 • Hoe geef ik de ander grip en ruimte met betrekking tot het onderwerp dat speelt binnen ons gezin?
 • Wat kan de ander, vanuit zijn eigen talenten en mogelijkheden erin betekenen?

Wil je meer eigenaarschap binnen je gezin dan vraagt dit om onderzoek. Hebben je kinderen écht een stem? Worden ze gehoord en gezien? Krijgen ze de ruimte die ze nodig hebben om iets op hun eigen manier te kunnen doen? Mogen ze ideeën uitproberen? Mogen ze fouten maken en tegen grenzen aanlopen? Pakken jullie gezinsmomenten met elkaar waarin je brainstormt en oordeelloos kijkt naar hoe het is gegaan? Is er ruimte om te kijken naar hoe het een volgende keer anders kan?

De ouder overziet

Als ouder kun je niet op vriendschappelijke voet en verhouding met je kinderen staan. Jij bent immers ouder, hebt meer levenservaring en overziet beter het grote geheel. Kinderen helpen eigenaarschap te ontwikkelen, wil dus niet zeggen dat je alles maar gewoon goed moet vinden. Ouders moeten zich realiseren dat meer eigenaarschap binnen je gezin niet alleen iets van de kinderen vraagt. Ze zullen zelf het goede voorbeeld moeten geven en een positief rolmodel moeten zijn. Hiervoor is zelfreflectie en bezinning noodzakelijk.

Hoe word je een positief rolmodel?

Alles begint met de mindset. Met bewustzijn over wat je denkt en voelt. Geloven dat een nieuwe gezinsvorm waarbinnen meer gelijkwaardigheid en harmonie is, mogelijk is, is een mindset die je zelf kunt creëren. Binnen mijn eigen leven heeft de Maya-Tzolkinkalender me daar erg mee geholpen. Door me daar dagelijks op af te stemmen, gaf ik mijn onderbewustzijn herhalende instructies. Je onderbewustzijn laat zich door die instructies leiden en geeft je er vertrouwen voor terug. Bijvoorbeeld, ik vind het belangrijk dat onze kinderen leren dat ze meer zijn dan dat ze op school leren en dat ze alles al in huis hebben om succesvol te zijn. Toen ik in 2013 de inspiratie kreeg om de Maya-kalender naar kinderen te vertalen, ben ik daar enthousiast mee aan de gang gegaan. Ik voelde dat dit vanuit een Hogere Macht, noem het God, de Bron, Oneindige Intelligentie (of hoe je het ook wilt noemen) tot me kwam. Ik liet me hierdoor leiden voorbij mijn rationele denken. Elke keer wanneer ik merkte dat er een gedachte vanuit angst bij me opkwam, herinnerde ik mezelf aan het gevoel dat ik had toen ik deze inspiratie (missie) ontving. Ik had toen kippenvel, een hoge hartslag en kreeg het er warm van. Ik voelde: dit is wat voor mij bedoeld is, dit is mijn levensroep! Vanaf dat moment vroeg het leven me om op mezelf te vertrouwen. Om een nieuw pad in te gaan dat ik nog niet kende en waarvan ik niet wist waar het naar toe zou leiden. Het was bijzonder om te ervaren hoe op het juiste moment de juiste personen en gebeurtenissen op mijn pad kwamen waardoor er kinderzonnezegels bij deze kalender getekend zijn en het IK-KOMPAS boekje ontworpen werd. Ondanks dat ik geen geld had om te investeren…. Ondanks dat ik geen familie had die me hierin steunde…. ondanks….

Ik heb ervaren hoe mooi het leven is wanneer je uit oude conditioneringen stapt, rolpatronen doorbreekt en je eigen ja-gevoel durft te vertrouwen. Door het bekrachtigen van mezelf heb ik onbewust maar automatisch onze eigen kinderen bekrachtigd en positief voorgeleefd.

Innerlijk Kind

In hulpverleningsland is het is bekend dat je emoties verbonden zijn met het-kind-in-jezelf. Daar waar je voelt dat je boos bent, bang, onzeker of eenzaam, is dit verbonden met het gekwetste kind in jezelf. Het andere deel van je innerlijk kind: het onbevangen, speelse kind, weet dat jij bedoeld bent om spontaan en blij te leven. Dat je jezelf mag zijn, transparant en helder; dat je HEEL, puur en mooi bent. Vanuit bewustzijn kun je leren in het moment te ervaren wat je voelt. Zo ontstaat keuzevrijheid. Wanneer je merkt dat je bang bent, kun je dat aanschouwen en vervolgens kiezen voor een helpende gedachte. Bijvoorbeeld: Ik voel angst maar weet ‘Wat ik doe, doe ik goed’, ‘Ik ben precies goed zoals ik ben’ of ‘Ik kies mijn eigen richting’. Vanuit deze vrije ruimte verandert je mindset. Je gaat geloven wat je voor jezelf blijft herhalen, of het nu waar is of niet. Als je een gedachte keer op keer herhaalt, komt er een moment dat je die onbewust accepteert als jouw waarheid. Je wordt ervan overtuigd dat het waar is. Je emoties geven je gedachten draagkracht en erkenning. Je innerlijk kind is verbonden met je onderbewuste. Voed jij het met negatieve of positieve overtuigingen? Heel het kind-in-jezelf en leef meer en meer vanuit jouw potentieel en kracht. Je bent de stuurman van je eigen leven. Waar wil jij eigenaar van worden?

Let op!

Je onderbewustzijn kent geen verschil tussen helpende en belemmerende gedachten. Het vormt je werkelijkheid vanuit wat jij denkt en voelt.

Creatiekracht

De Maya-Tzolkinkalender bestaat uit 13 scheppingskrachten, 13 stappen van waaruit jij het leven creëert dat jij (onbewust of bewust) wenst, waar jij eigenaarschap in ontwikkelt.

Hoe werkt het?

 • Stel een duidelijk doel. Vanuit welke intentie creëer je? Wees duidelijk in wat je wilt ontwikkelen en bereiken. Is dit ook in het belang van het grote geheel?
 • Geef jezelf ruimte. In mijn geval ben ik minder in het onderwijs gaan werken en kon ik vanuit de structuur van 2 dagen parttime als leerkracht voor de klas staan, vorm aan mijn missie geven, hierbij rekening houdend met de behoeften van onze kinderen en gezin.
 • Wees integer en houd vol. Besef dat de overheersende gedachten in je mind zich zullen ontwikkelen tot realisatie in de materiele werkelijkheid. Soms duurt iets langer dan je verwacht. Wees geduldig en geef het de tijd.
 • Stap in de emotie. Voel je gewenste situatie. Voel met hart en ziel dat jouw verlangen werkelijkheid is. Elke cel, elke vezel in je lichaam doet mee… Visualiseer het en zie het voor je. Voed en verbind jezelf op deze manier dagelijks met je doel.
 • Vertrouw en laat los.

Gezinsgeluk

Kinderen komen tot bloei wanneer ze opgroeien in een veilige omgeving. Een plek waar ze vanuit de juiste kaders kunnen experimenteren en wennen aan een nieuwe manier van opgroeien. Hierbij is het erg belangrijk dat je ook hèn dat vertrouwen en geloof geeft. Dat ze zien en ervaren dat ze fouten mogen maken. Gehoord en gezien worden in alles wat er is (of niet is). Dat ze mee mogen denken en voor vol worden aangezien. Serieus genomen worden en eigenaarschap op mogen pakken over datgeen zij belangrijk vinden!

 

Over Sandra Bolte:

Sandra heeft een passie voor kinderen en alles wat bijdraagt aan vernieuwing, vrijheid en harmonie. Vanuit haar werk als leerkracht in het Speciaal Onderwijs én ervaring als moeder ontdekte ze de puurheid en wijsheid van kinderen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ze, na de nodige hobbels in haar leven, in 2013 als Kinder-en Jeugdtherapeut en coach is gaan werken. Ze begeleidt kinderen en volwassenen bij het opheffen van blokkades en het ontdekken van hun mogelijkheden en talenten. Hiervoor gebruikt ze onder andere de Maya-Tzolkinkalender. Als auteur van het prenten-leerboek Tzolkind is het haar missie dat kinderen zichzelf kunnen zijn. Ze hebben hiervoor open en bewuste volwassenen nodig die zichzelf onderzoeken en herontdekken. Zelf is ze door haar puberzonen van 16 en 17 jaar deze weg naar binnen gegaan. Vanuit een verruimd bewustzijn en nieuwe mindset ben ook jij in staat om een nieuwe toekomst aan te trekken waarbij verbinding en vertrouwen de boventoon voeren. Haar onlangs ontwikkelde Innerlijk TzolkindSpel kaarten helpen je op een speelse wijze het kind-in-jezelf te helen. https://www.tzolkind.nl/product/innerlijk-tzolkind-spel/

Je eigen plek innemen

Je eigen plek binnen je gezin en familie vinden, is de basis voor een vrij en harmonieus leven. Je kunt onszelf zien als sterren die vanuit onze eigen plek willen stralen en schitteren. We nemen allemaal onze eigen ruimte in binnen het grote geheel en niemand is hierbij meer of minder dan de ander. Vaak maak je in het leven eerst het tegenovergestelde mee. Je voelt je niet op je plek en ervaart geen harmonie. Om de lieve vrede houd je je mond en pas je je aan. Toch knaagt het en voelt het niet fijn. Het kan zijn dat je merkt dat je broer of zus meer aandacht krijgt dan jij. Dit doet pijn. Dit maakt dat je aan jezelf twijfelt: ‘Is hij belangrijker dan mij?’ Je minderwaardigheidsgevoelens houd je voor jezelf waardoor je niet bereikt wat je wilt. Je vraagt je af wat anderen van je denken en voelt je verwart.

De grote vraag is wat je met deze gedachtes en gevoelens gaat doen. Blijf je je stilhouden en aanpassen voor de lieve vrede of ga je de uitdaging aan om je eigen onbewuste patronen te onderzoeken en te transformeren? Hoe meer jij je gevoelens uit en stopt met het wegcijferen van jezelf, hoe meer harmonie en gelijkwaardigheid om je heen ontstaat. Het leven daagt je uit vanuit eenheid te kijken naar het waarom van je minderwaardigheidsgevoelens. Je maakt niet voor niets de lessen mee waar je tegenaan loopt. Ze dienen een groter doel. In dit artikel nodig ik je uit ‘de eenheidsbril’ op te zetten en vanuit een nieuwe manier van kijken en denken de bedoeling van jouw moeilijkheden te onderzoeken. Niets gebeurt voor niets en vanuit inzicht en erkenning voor wat er is, ontstaat de ruimte waar jij zo naar verlangt!

Je eigen plek

Gele Ster is de 10e oer-eigenschap vanuit de Maya-kalender (Tzolkin) die jij als mogelijkheid bezit. Gele Ster gaat over harmonie, schoonheid en je eigen plek innemen. Deze eigenschap kun je vanuit zowel de kracht als de zwakte leven. Hij wil niets liever dan in jezelf belicht worden. Daarvoor is het nodig die andere kant, de zwakte, die er óók is te erkennen en accepteren. Zo ontstaat een proces waarin, vanuit oordeelloosheid, jouw licht steeds meer gaat stralen.

‘Daar is de Gele Ster. Zijn licht zie je echt al van heel ver.

Hij wil heel graag met anderen samen zijn. Mooie dingen maken, dat vindt hij reuze fijn’.

K. is een vrouw van ruim 40 jaar. Zij komt uit een groot gezin van 4 meiden en 2 jongens. Ze is het 4e meisje in de rij en boven en onder haar zitten de jongens. Ze heeft altijd ervaren en gevoeld dat ze niet zo speciaal was. Er ging vanuit moeder onbewust meer aandacht naar de broers die net iets ouder en jonger dan haar waren. K. heeft haar hele leven lang hard gewerkt. Zij offerde zichzelf op en hoopte zo onbewust de erkenning te krijgen waar zij zo naar verlangde. Ondanks dat ze zo op anderen gericht was en het beste met iedereen voor had, ervaarde ze geen vervulling in haar leven. Zes jaar geleden heeft ze een burn-out gehad en ze voelde dat ze er nu weer tegenaan zat. Ze was moe, vreselijk moe. Tijdens een sessie ontdekte ze dat ze vanuit haar minderwaardigheidsgevoel zichzelf probeerde te compenseren door extra hard te werken. Ze besloot moedig om hierover met haar ouders in gesprek te gaan. K. deelde haar gevoelens. Haar ouders, met name haar moeder, begreep dit en gaf haar de erkenning waarnaar ze zo op zoek was.

Vanaf dat moment gaven haar ouders haar meer aandacht. Ze kwamen bijvoorbeeld vaker op bezoek zoals ze ook bij de zonen deden. K. had haar eigen plek ingenomen door aan te geven wat ze oneerlijk en moeilijk vond. Haar ouders reageerden erop door hun aandacht meer over de zes kinderen te verdelen. Hoe heerlijk is dat!

Gezinssysteem

Ook binnen jouw gezin heeft elk gezinslid zijn eigen plek. Mag jouw kind zijn eigen plek innemen? Neem jij zèlf je eigen plek in? Bert Hellinger, die het systemisch werk met opstellingen* ontwikkelde, zag dat de werking van systemen door drie principes worden gestuurd:

 • systemen willen compleet zijn in die zin, dat ieder lid recht heeft op een plek;
 • systemen hebben een ordening;
 • ieder systeem zoekt naar balans in nemen en geven.

Door systemisch te kijken krijgen we inzicht in hoe onderliggende krachten uit het systeem, bijvoorbeeld het familiesysteem, ons gedrag onbewust beïnvloeden. Wij mensen hebben, als kuddedier, nog een oerinstinct dat onbewust het grotere geheel dient. Een van die instincten is dat we continu ‘scannen’ of we erbij horen en onbewust: of alles erbij hoort. Vanuit het kuddeleven gezien is het er niet meer bij horen levensgevaarlijk: de eerste de beste leeuw kan je pakken zonder de bescherming van de kudde als geheel. Een kudde ‘weet’ dat ieder zijn plek heeft en ieder weet er zijn functie, en dat zorgt voor de veiligheid.

Eenheidsbril

Als we door de eenheidsbril die bij het gedachtegoed van de Tzolkin hoort, naar gedragsproblemen kijken, zien we dat bijvoorbeeld een kind dat regelmatig woede-aanvallen heeft, dienstbaar is aan het grotere geheel: hij wil iets aan het licht brengen dat niet ‘in orde’ is in het grotere systeem. Het kan de functie hebben om het systeem weer compleet te maken, of om een uitstaande schuld in dat systeem te vereffenen. Misschien moeten we kinderen met gedragsproblemen eigenlijk wel dankbaar zijn voor wat ze ons willen laten (in)zien.

Deze ideeën zijn niet zo makkelijk inpasbaar in de manier van denken waar we aan gewend zijn. ‘Hoezo dankbaar zijn; voor al het leed dat veroorzaakt wordt in het leven van degene die met de woede-aanvallen te maken heeft? Moeten we het dan maar gewoon zijn gang laten gaan?’

Nee, maar er zijn meer manieren om met gedragsproblemen om te gaan dan het direct te willen stoppen. Ik wil je uitdagen om zo’n andere manier van denken, het vanuit eenheid denken, toe te laten. Denken vanuit het bewustzijn van de Tzolkin houdt in dat je zonder oordelen een individu ziet als een onderdeel van een groter geheel, een levend systeem.

Praktijkvoorbeeld

Laten we weer teruggaan naar K., de cliënt bij wie disharmonie als een rode draad door haar leven liep en ervoor zorgde dat ze niet haar eigen plek innam binnen het gezin waarin ze nu moeder was. Vanuit de Maya-astrologe heb ik een IK-KOMPAS voor haarzelf en één voor haar moeder gemaakt. Wat blijkt? Ze hebben allebei dezelfde lessen te leren! Het levensthema van K. is Gele Ster, precies als die van haar moeder. Haar moeder heeft dus in haar leven ook ongelijkheid meegemaakt waardoor ze niet haar eigen ruimte in kon nemen. Zij heeft dit echter nooit om kunnen buigen naar kracht. Nu haar dochter dit wel doet, heelt zij tegelijkertijd dit ook bij haar moeder. Energetisch werkt dit door in het hele familieverband.

De boodschap van het gedrag

Het lastige gedrag van kinderen wijst volwassenen waar ze moeten kijken voor oplossingen. Maar al te vaak reageren we met het willen corrigeren van het gedrag. Door te kijken vanuit eenheid, komt aan het licht waar het ‘lastige’ gedrag van het individu naar verwijst. Dan wordt opeens helder dat de woede-aanvallen niet alleen draaien om het kind, maar dat dit kind onbewust wijst op onverwerkte woede die in vader of moeder aanwezig kan zijn.

Erkennen dat het is zoals het is

Iets kan alleen veranderen door eerst te erkennen dat het is zoals het is. Zonder enig oordeel de feiten zien en erkennen dat het is zoals het is, werkt helend voor het hele gezin.

Vanuit eenheid kijken is vaak zo anders dan we in ons westers denken gewend zijn, dat we met ‘ja, maar…’ liever trouw blijven aan onze vertrouwde denkpatronen. Ik daag je uit om, al is het maar voor één experiment, helemaal zonder oordelen of ja-maren, de moeite die je hebt met het lastige gedrag van je kind, te erkennen en te onderzoeken voor wat hij of zij mogelijk doet voor jullie hele gezin.  Wat vertelt de emotie die je erbij voelt over jezelf? Of over je partner, vader of moeder? En dan, nog steeds oordeelloos, af te wachten en te zien welke effecten je merkt.

Veilige omgeving

Het is onze taak als volwassenen kinderen een veilige omgeving te bieden om zich te kunnen ontwikkelen. Door ons bewust te zijn van onze eigen innerlijke houding, en steeds te checken of je kind zichzelf mag zijn (en zich niet aan jouw onbewuste verwachtingen aanpast), of jezelf je eigen plek inneemt (en niet jezelf wegcijfert voor het welzijn van je partner), dragen we bij aan die veiligheid. Zolang een systeem niet heel is, of als een kind voelt dat er onvoldoende licht en gelijkwaardigheid is, zal het kind in beslag genomen worden om het gezin heel te maken of te verdedigen. Al die energie kan niet besteed worden aan leren of vriendschapsrelaties.

Balans

Hoe meer jij als ouder leeft vanuit je eigen kern, intuïtie en hart, hoe meer balans in jezelf ontstaat. Leef als jezelf en pas je niet langer aan. Wanneer er harmonie is tussen geven en nemen, binnen en buiten, hoofd en hart en ratio en gevoel gaat je kind hierin mee. Balans in jezelf brengt balans in je gezin. Ieder gezinslid neemt zijn eigen plek in en levert vanuit kracht een bijdrage aan het grote geheel. Ieder gezinslid leeft vanuit zijn eigen kleur en wordt wie hij is: vrij en liefdevol, zichzelf!

*De ‘systeemopstelling’ is een methode om onderliggende krachten en verbanden in een systeem (familiesysteem, onderwijssysteem, organisatiesysteem) inzichtelijk te maken. De methode maakt gebruik van representanten die, eenmaal opgesteld in de ruimte, informatie ‘weten’ over het systeem dat is opgesteld, zonder dat hun iets erover verteld hoeft te worden. Ons lichaam heeft kennelijk sensoren waarmee we informatie van systemen kunnen opvangen. Albrecht Mahr noemt dit ‘het wetende veld’. Rupert Sheldrake heeft dit beschreven als ‘morfogenetische velden’.

P.S. Ik werk samen met mijn man Hans Bolte in de praktijk Puur Therapie en Coaching. Wil je de kracht van een systeemopstelling ervaren dan ben je van harte welkom bij Hans.

In Lak’ech,

Sandra Bolte

Kinder-en Jeugdtherapeut, coach en trainer Hartgedragen Ouderschap, ontwikkelaar Tzolkind

www.puurtherapie.nl www.tzolkind.nl

Veerkrachtige kinderen

Hoe help je je kind omgaan met veranderingen?

De afgelopen maand zijn de Cito’s weer gemaakt door de leerlingen in groep 8. Nog een paar weken en dan wordt er afscheid genomen. Afscheid van een lange periode waarin je kind heeft ervaren hoe het is om in een groep te samenleven en werken. De overstap naar het Voortgezet Onderwijs komt eraan. Voor veel kinderen is dit een spannende periode. Ook voor kinderen die nog niet aan deze stap toe zijn, komt er een intensieve periode aan. Schoolreisje, avond4daagse, sportdag zomervakantie en een nieuwe juf maken dat ze met veel veranderingen te dealen krijgen. Hoe help je als ouders je kind zo goed mogelijk met deze veranderingen omgaan? Hoe help je je kind weerbaar van binnenuit te worden? En hoe kan de Tzolkin, met daarin het gedachtegoed van de Maya’s, je hierbij ondersteunen?

Een voorbeeld uit de praktijk

Het is juni 2015 en K. komt bij mij in de kinderpraktijk. K. is een meisje van 11 jaar en heeft moeite met kiezen. Ze twijfelt veel en bovenal aan haarzelf: ‘Ben ik wel goed genoeg? Doe ik er wel toe? Kan ik dit wel?’. Deze gedachten belemmeren haar in haar zelfvertrouwen. Ze heeft een laag zelfbeeld. K. heeft lieve ouders die haar in materieel opzicht alles kunnen geven. Moeder werkt parttime in het onderwijs en vind het vooral belangrijk dat ze lekker in haar vel zit. Vader heeft een eigen zaak en verdient goed waardoor ze in een prachtig huis wonen. In gesprekken met K. en haar ouders valt het me op dat K. vaak het gevoel heeft niet gehoord en gezien te worden. Ze MOET mee naar het museum op zondag, ze MOET mee wandelen in het bos, ze MOET, ze MOET en MOET want zo hoort het volgens vader. Vanuit de Tzolkin maak ik een IK-KOMPAS voor K. Hieruit blijkt dat ze als ‘Witte Wind toon 4’ geboren is. Witte Wind is een zonnezegel dat staat voor haar kernkwaliteit. Wanneer ze deze vanuit de kracht leeft, spreekt ze bezield haar waarheid. Dan is ze verbonden met ‘spirit’ en haarzelf. Vanuit deze verbinding brengt ze inspiratie, verandering en een frisse wind op aarde. De zwakte (schaduwkant) ervan is dat ze zichzelf stil houdt en aan haarzelf twijfelt. Dan kies je niet voor veranderingen maar voor zekerheid. Wanneer ik dit kompas met ouders bespreek, blijkt met name vader zichzelf enorm te herkennen in de Witte Wind. Maar dan vooral vanuit de schaduwkant. Dit maakt dat hij veel botst met zijn dochter. Inzicht helpt hem om vanaf nu meer open te staan voor de waarheid van zijn dochter en minder fel en veroordelend te reageren wanneer haar mening afwijkt.

‘Jouw’ waarheid

Kinderen hebben het nodig om hun eigen waarheid te spreken. Wanneer ze ervaren dat hier ook wat mee gedaan wordt, geeft dit zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. In het geval van K. bleek met name vader ZIJN waarheid als leidend te nemen in de opvoeding. Moeder steunde, zonder dat ze het door had, haar dochter onvoldoende hierin en ging teveel met haar man mee. Er ontstaat gaandeweg de begeleiding meer open communicatie en de relatie tussen de gezinsleden wordt positiever. Na 3 sessies laat ik dit gezin los. K. is gegroeid in zelfvertrouwen en maakt meer zelfstandig haar eigen keuzes. Ouders nemen haar gedachten en gevoelens serieuzer. De communicatie is positiever geworden. Er worden meer vragen gesteld en ouders letten beter op hun taalgebruik. Dit werkte door in de binnenwereld van K. en bleef op school niet ongezien. Hoewel het een moeilijke stap voor haar bleef, heeft ze de overstap naar het Voortgezet Onderwijs gemaakt en ervaren dat ze het kan. Ze weet dat ze, wanneer het weer nodig is, in haar IK-KOMPAS kan kijken om er nieuwe inspiratie en inzichten uit te halen.

De Tzolkin biedt met zijn oude wijsheid dagelijks ondersteuning en helpt je meer bewust keuzes vanuit je kracht te maken.

Alles wat je aandacht geeft groeit

We weten allemaal dat het belangrijk is om complimenten aan je kind te geven: ‘Wat ben je mooi aan het kleuren, wat heb je netjes dag gezegd tegen opa en oma, wat eet je rustig aan tafel!’ Kinderen horen niets liever! Hier groeien ze van en maakt dat ze in zichzelf gaan geloven. Wat we hierbij nog vaak vergeten te vertellen is het WAAROM! Waarom is het goed voor je kind dat ze netjes kleurt, oma dag zegt of rustig eet aan tafel. Juist de waarom maakt dat je kind ‘naar binnen’ gaat, verbanden legt en groeit in zelfvertrouwen en bewustzijn. Het begrip maakt dat ze geneigd zal zijn dit gedrag vaker te laten zien omdat het haar wat oplevert. Bijvoorbeeld:

‘Wat fijn dat je je opa een zoen geeft wanneer hij op bezoek komt, dit maakt dat hij zich welkom voelt en sneller weer zal komen om met jou te kunnen spelen. Wat kleur je dit gedeelte mooi rood in de tekening. Dit maakt dat je tekening kracht uitstraalt en andere mensen vrolijk maakt. Wat is je slaapkamer goed opgeruimd, dit maakt dat je makkelijker je spullen terug vindt. Klasse gedaan!’

IK

Bezielde communicatie is de kracht van Witte Wind. Je spreekt bezield wanneer je met ‘ik’ begint en vervolgens je gevoel aangeeft. Dus: ‘Ik vind dit moeilijk want’….. ipv ‘Jij doet oneerlijk’. Dit wordt een ‘ik-boodschap’ genoemd. Je kind vind het prettig om te horen wat er in je omgaat. En hij zal zich niet aangevallen voelen, in tegenstelling tot wanneer je de zin begint met ‘jij’. Vergeet niet na het uitspreken van je gevoel aan te geven waar je behoefte aan hebt. Dit maakt dat ander begrijpt waarin hij zijn gedrag kan aanpassen (of niet). ‘Ik ben boos. Het is voor je veiligheid dat je nu stopt met klieren tijdens het fietsen!’

Verwachtingen

Je kind heeft het nodig om zichzelf te kunnen zijn. Hij wil gehoord en gezien worden vanuit zijn essentie. Jij en je kind zijn verschillend. Iedereen is uniek en dat maakt het opvoeden leuk maar ook tegelijkertijd uitdagend. Je helpt je kind wanneer je hem open vragen stelt. Dit zijn vragen die beginnen met hoe, wat, waar, of welke. Laat de waarom vraag achterwege. Die geeft je kind het gevoel dat hij iets niet goed doet en impliceert aan schuld. Hierdoor klapt je kind juist snel dicht en krijg je geen antwoord op je vraag.

Bij alles wat je vraagt of wilt in de opvoeding is het belangrijk om je af te vragen of het jou of je kind dient. Gaat het nu om mijn verwachtingen? Mijn normen en waarden? Zoals ik vind dat het hoort? Of is dit gericht op het bekrachtigen van mijn kind? Op zijn wensen en verlangens? Op zijn waarheid en ideeën? … ook al staat dit mijlenver van mijn waarheid of verwachting af…

Jezelf zijn

Juist in spannende situaties als het maken van de overstap naar een nieuwe school heeft je kind het nodig om terug te kunnen vallen op zichzelf. Door hier in de opvoeding vanuit de juiste communicatie al jong mee te beginnen, help je je kind de verbinding met zichzelf te maken. Hij zal zich gehoord en gezien voelen en daardoor zelfvertrouwen ontwikkelen. Zelftwijfel en angst ontstaan wanneer je kind zich teveel moet aanpassen aan jouw eisen en wensen. Zijn ‘eigen wind’ kan dan niet waaien. Hij zal zich gaan afvragen of hij er wel toe doet en kan onbewust de conclusie trekken dat een ander het beter weet. Je kunt jezelf zijn wanneer je veiligheid om je heen ervaart. Daar ligt in mijn ogen dan ook de belangrijkste opgave voor opvoeders: maak dat het veilig om je heen is! Vraag je bij de regels die je stelt af of ze zijn veiligheid dienen, of niet… En durf een regel ook los te laten of te veranderen wanneer je kind in weerstand komt en je laat inzien dat de regel gesteld is uit angst of wantrouwen. Vertrouw je kind. Bied hem veiligheid. Toon je kwetsbaarheid en laat hem zien dat jij het ook niet altijd weet. Wees jezelf. Witte Wind is flexibel en veranderlijk. Zo, pas je aan wanneer het nodig is en wees niet bang om inconsequent te zijn!

Omgaan met veranderingen

Als er een ding zeker is in het leven is het dat we te maken hebben met veranderingen. Het lied: ‘The river is flowing’ is een prachtig lied dat hierbij past.

https://www.youtube.com/watch?v=sB2AaVVjF-0&list=RDsB2AaVVjF-0

Niks staat vast, verandering is de enige constante waar we mee te maken hebben.

Om met deze veranderingen om te kunnen gaan, vraagt je kind om weerbaarheid en verantwoordelijkheid. Help hem van jongsaf aan de verbinding met zichzelf te maken zodat hij zijn eigen verantwoordelijkheid neemt in de keuzes die hij maakt. Hierbij mag hij het moeilijk vinden… het is ook moeilijk! Erken hem in zijn gevoelens en spreek uit dat je in hem gelooft. ‘Ik zie dat je je onzeker voelt, klopt dat? Het is oké, het is ook een lastige fase waar je in zit maar ik geloof dat het je zal lukken!’

Vraag hulp

Witte Wind herinnert je aan de verbinding met spirit. Je hoeft het niet alleen te doen in dit leven. Ook jij hebt onzichtbare vrienden om je heen die je graag willen helpen. Je hoeft het ze alleen maar te vragen. Bid, mediteer en praat me ze. Maak af en toe even tijd voor jezelf. Vanuit de stilte kun je hun antwoorden beter horen. De ene keer is het inspiratie of een helder idee. Een andere keer een teken dat herhaaldelijk op je pad komt. Je ademhaling kan je hierbij helpen. Let er maar eens op. Zit hij hoog of laag? Adem je snel of rustig? Breng hem maar naar je buik, vooral wanneer je in een lastige situatie zit.

Ik wens alle kinderen, groep 8-leerlingen en pubers die examen gaan doen veel succes met de laatste loodjes tot de zomervakantie en geloof in jezelf!

De Tzolkin bestaat uit 20 zonnezegels, dit zijn oer-eigenschappen die staan voor een kwaliteit in jezelf. Dit artikel is geschreven vanuit de tweede zonnezegel, de Witte Wind. Een keer in de 20 dagen is dit zonnezegel (deze energie) op aarde actief om je te ondersteunen in je ontwikkeling naar je essentie. Wil je er meer over weten? In de online-training die regelmatig starten, ontdek je wie jij echt bent, welke mogelijkheden jij ter beschikking hebt en hoe jij leeft in eenheid met je kind. https://www.tzolkind.nl/product/online-training-de-beste-versie-van-jezelf-2/

 In Lak’ech,

Sandra Bolte

Kinder-en Jeugdtherapeut, coach en trainer Hartgedragen Ouderschap, ontwikkelaar Tzolkind

www.tzolkind.nl

www.puurtherapie.nl

Van controlerend naar vertrouwend

De kracht van het loslaten als noodzakelijk ingrediënt voor een succesvol pubergezin.

‘Mama, waarom laat je die thuiskomtijden niet los?’, verzucht onze zoon van 17 jaar. ‘Iédereen mag het zelf weten, waarom ik niet? Je kunt me heus vertrouwen. Laatst kwam ik ook wel een keer eerder thuis omdat het toen niet meer gezellig was.’ Menig ouder van een puber zal zich dit soort gesprekjes voor ogen kunnen halen. De strekking ervan is dat iedereen meer mag dan je kind en hij vindt dat hem tekortgedaan wordt. Terecht? Dikke onzin? Of zit er toch wat in? Heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom je regels stelt? Hoe kan het dat in het ene gezin pubers in contact zijn met hun ouders en in het andere gezin overal tegenin gaan? Wil jij ook als ouder een succesvol pubergezin? Kortom: hoe word je een betekenisvolle en inspirerende ouder waar je puber ontzag voor heeft en mee in verbinding staat?

Intuïtie

Toen onze kinderen jong waren, huilden ze veel. Het zijn twee gevoelige jongens en met name onze jongste, die nu inmiddels 16 is, was een huilbaby de eerste anderhalf jaar van zijn leven. Ik herinner me nog goed de adviezen van het consultatiebureau of mijn (schoon)ouders: ‘gewoon een half uur laten huilen, hij valt vanzelf wel in slaap’. Dit is dan ook wat we keurig bij onze oudste zoon uitgeprobeerd hebben. Alleen had het tot resultaat dat we met de matras in de woonkamer op de grond belandden doordat het huilen minstens anderhalf uur aanhield en wij, doordat we de slaap niet konden vatten, uitgeput aan de dag begonnen.

Bij de jongste wist ik: ’Nu gaan we het anders doen. Ik ga luisteren naar mijn intuïtie en vertrouw op mijn eigen moedergevoel.’ Dit had tot gevolg dat we hem altijd bij ons in bed hadden liggen en zijn huilen en buikpijn serieus namen. Met behulp van alternatieve geneeswijzen als bioresonantie, voetzoolreflex-therapie en een natuurgeneeskundig arts hebben we zijn verteringsproblemen en voedselintoleranties uiteindelijk kunnen helen. Het was een lange en vermoeiende weg waarin ik leerde mijn eigen autoriteit op te pakken en deze niet in handen van huis- of kinderartsen te leggen.

Persoonlijke ontwikkeling

In deze periode kwamen we ook in contact met een healer. Hij vertelde ons dat de allergieën, stress en onrust bij onze kinderen een spiegel naar onszelf waren. Hij vroeg ons wat we zelf nog mochten helen en ‘verteren’ vanuit onze eigen jeugd. In de jaren die volgden, kwamen we in een proces waarin we onze eigen angsten, boosheid en onmacht onder ogen gingen zien. Emoties die verstopt zaten, kwamen naar buiten en wilden het licht zien. Door dit proces, knapten onze kinderen ook op. Dat wat wij los konden laten, hoefden zij niet meer te dragen. Een voorbeeld:

In het gezin waarin ik ben opgegroeid was het belangrijk dat er een ‘lieve vrede’ was. Emoties, en met name boosheid, werden niet geuit. Dus… wat zei ik bij onze eigen kinderen als ze huilden of boos waren? ‘Rustig maar, stil maar. Het gaat zo over. Stil maar.’ Ik leerde dat onze kinderen het nodig hadden om erkent te worden in hun gevoelens. Dus vanaf dat ze ongeveer 3 jaar waren, zei ik: ‘Toe maar, huil maar, wees maar boos’. Wanneer ze gefrustreerd of overprikkeld uit school kwamen, nam ik ze op schoot. Ik vertelde ze dat het ook veel was wat ze allemaal moesten leren en doen en dat het oké was om boos en moe te zijn.

In mijn relatie met m’n man veranderde ook het een en ander. Kwetsbaar durven zijn en je emoties durven uiten werd daarbinnen ook een thema. Met vallen en opstaan zijn we dit aangegaan. Door onze eigen angsten onder ogen te zien, te accepteren en probleemdenken te transformeren veranderde ons huwelijk in een huwelijk waarin integriteit, verbinding en autonomie centraal staan.

Je puber begrijpen

Je kunt je puber pas echt begrijpen wanneer je zelf weet hoe je in elkaar zit. Het is hierbij vaak nodig dat je onafhankelijke hulp van derden zoekt die jouw blinde vlek en onbewuste processen zichtbaar kunnen maken. 90% van je gedrag en prestaties wordt immers aangestuurd vanuit je onbewuste mind. Je pubers, zijn net als de onze, een spiegel naar jezelf. Jij bent ‘het plafond’ en alles wat je onder je ziet, is een reflectie van jezelf. Ik herken in onze pubers de behoefte aan onafhankelijkheid en vrijheid. Hier ben ik zelf met 17 jaar voor uit huis gegaan. Ik herken de pijn wanneer ze fel en veroordelend reageren op een ander. Zelf heb ik dit ook gedaan. Met name bij onze oudste zoon kan ik nog wel eens flink botsen. Ik schiet dan zelf ook in een felle reactie doordat ik zijn veroordeling of pittige opmerking persoonlijk maak. Waar het om gaat is dat ik hier oordeelloos en mild mee omga. Dat het er mag zijn.

Ontwikkelingstaken

Wat pubers nodig hebben, zijn ouders die open en echt zijn. Die eerlijk hun gevoelens durven te delen, transparant en integer zijn en sorry kunnen zeggen. Pubers staan voor de ontwikkelingstaak om zich los te maken van hun ouders en zich aan te sluiten bij vriendengroepen. Ze moeten hun eigen identiteit ontwikkelen en daarvoor is het nodig dat ze hun eigen weg kunnen gaan. Als ouder vraagt dit dat je ze loslaat. En omdat, zoals ik net vertelde, 90% wordt aangestuurd door je onbewuste overtuigingen, is dit tegelijkertijd een moeilijke ontwikkelingstaak waar je als ouder voor staat. Je puber heeft je aan de ene kant nodig voor de juiste kaders en brede visie, die jij door je levenservaring kunt overzien. Aan de andere kant vraagt hij je vertrouwen en heeft hij het nodig tegen grenzen en moeilijkheden aan te kunnen lopen.

Rebelse pubers of…?

Het lijkt dat de kinderen van nu vaker rebels, druk, eigenwijs of opstandig zijn. Niets is minder waar! Ze hebben volwassenen nodig die daar doorheen kunnen kijken. Die zien dat dit niet hun intentie is en ze ondersteunen in het worden van zichzelf. Ze hebben het nodig om gezien en gehoord te worden in hun goede bedoelingen. Dat ze gewaardeerd worden om hun ‘anders zijn’. In plaats van straffen, wanneer onze oudste zoon te laat van het uitgaan terug kwam, gaan we met hem in dialoog. Wanneer ik nu eerlijk naar hem kijk, voel ik dat ik hem in het vele weg zijn en late thuis komen ook helemaal moet loslaten. Hij heeft zijn eigen weg te gaan. Tegen zijn eigen grenzen aan te lopen. Ik mag samen met mijn man zorgen voor veiligheid en een thuis waarin hij vanuit onvoorwaardelijke liefde weer opgevangen wordt.

Er zit nog een streng en rechtlijnig deel in mezelf dat zegt: ‘Het is niet normaal dat hij pas zo laat thuis komt’. Dit deel mag ik in mezelf onderzoeken en van daaruit kan ik mezelf herontdekken. Een succesvol pubergezin begint dus allereerst bij jezelf. Durf je onder de loep te nemen wat meestal eerst helemaal niet duidelijk is voor jezelf? Durf je terug te komen op regels die je gesteld hebt omdat je puber aangeeft dat hij je vertrouwen nodig heeft? Durf je vertrouwen uit te stralen binnen je gezin en je puber hierin voor te leven? Durf je zelf van de gebaande paden af te wijken en je eigen intuïtie te volgen? Hoeveel ruimte neem je voor jezelf in? Mag alles er zijn?

De inspirerende ouder

Een inspirerende ouder staat dus in verbinding met zichzelf. Hij heeft zijn bewustzijn verruimd en ziet zichzelf als deel binnen het grote geheel. Hij weet dat alles met elkaar verbonden is en dat met name zijn kinderen hem spiegelen in eigen onbewuste processen. Vanuit dit bewustzijn gebruikt hij zijn vrije wil om doelbewust stuurman van zijn eigen leven te worden. Bewustzijn schept! Het gedachtegoed van de Maya’s en hun Tzolkinkalender heeft mij in de afgelopen jaren ontzettend geholpen in dit proces. Ik heb ervaren dat ik alles in me heb om dat te kiezen wat ik wil veranderen. De focus van mijn bewustzijn wordt de realiteit van mijn wereld. Het kind-in-jezelf speelt hierbij een belangrijke rol. Zonder verbinding met je gevoel kun je denken en focussen wat je wilt, maar kom je niet verder. De inspirerende ouder staat in verbinding met deze emotionele laag in zichzelf. Hij heeft ego-delen en oordelen losgelaten. Hij kent de kracht van visualisatie en gaat zijn kind hierin voor. Het Innerlijk TzolKind Spel is een speelse manier waarmee je dit kunt bereiken.

6-stappenplan om een positief rolmodel voor je puber te worden

 1. Maak jezelf stil. Visualiseer dat je meer bent dan je lichaam. Maak je bewustzijn groter. Groter dan jezelf, je huis, je dorp, je land, de wereld… Rek het uit zover je kunt.
 2. Verlaag je weerstand. Accepteer (tegenstrijdige) gedachten. Stel jezelf de vraag: Wat heb ik nu nodig?
 3. Trek een Innerlijk TzolKind Speelkaart. Verbind je met de tekening (die brengt je rechtstreeks in verbinding met de Bron). Lees de tekst bij het Lichtkind en het Schaduwkind.
 4. Accepteer de gevoelens en gedachtes die bij je binnenkomen.
 5. Vraag de Kosmos om hulp: ‘Ik zoek en verlang naar zelfvertrouwen (kies een woord of zin van het Lichtkind). Wil je tot mij komen?’ Verbind je met dit gevoel en visualiseer dat het er is in een toekomstige situatie.
 6. Ontvang! Hoe en wanneer je je verlangen ontvangt is onbekend. Dit bepaalt de Kosmos. Dat je het ontvangen zult, is echter zeker! Open je, ontspan, laat los en maak voldoende tijd voor jezelf vrij. Leef aandachtig in het NU. Wat spiegelt het leven je?

Sandra Bolte heeft vanuit haar passie voor kinderen en de Maya-Tzolkinkalender verschillende producten ontwikkeld: het IK-KOMPAS, prenten-leerboek, Innerlijk Kompas, krachtkaarten, gezins-leefplan en Innerlijk TzolKind Spel. Vanuit deze producten helpt Sandra je het waarom van de gebeurtenissen in je leven te begrijpen zodat je kunt worden zoals je bedoeld bent.

Vanuit de Mayafilosofie en Hartgedragen Ouderschap traint en begeleidt ze volwassenen in hun ontwikkeling naar authenticiteit en groei. Hierbij zijn hoofd, hart, lichaam én ziel verbonden met elkaar. In het voorjaar van 2021 start ze hiermee, in samenwerking met andere deskundigen, nieuwe workshops en trainingen. Houd https://www.tzolkind.nl in de gaten voor meer informatie hierover.

 

Opgroeien vanuit overgave: de basis voor gelukkige kinderen.

De kinderen van deze tijd vragen om een vorm van ouderschap die uitgaat van liefde waarin je de ander los laat. Je eert je kind in zijn eigenheid. Het is een vorm van liefde die we aan onze kinderen maar vooral ook aan onszelf moeten geven. We leven in een tijd waarin bijna alles mogelijk is. Veel gezinnen hebben het in materieel opzicht goed. Tòch blijken ze in de praktijk vaak niet gelukkig te zijn. Eén van de eigenschappen waaraan het kan ontbreken, is de mogelijkheid om vanuit overgave te leven. Ik geloof dat we aan de vooravond staan van een nieuwe vorm van opvoeden. In deze vorm zien we ons kind meer vanuit gelijkwaardigheid als een unieke, eigen-wijze ziel. Dit betekent niet dat hij vrij is en alles zelf kan bepalen. Het betekent wèl dat hij zijn eigen levenspad loopt met ouders die hem daarin voorgaan. Wat het je brengt? Balans in je gezin, levensenergie en innerlijke rust.

Loslaten

In de Tzolkin (Maya-kalender) gaat het archetype van de Witte Wereldoverbrugger over loslaten. Het is een oer-eigenschap in onszelf die verbonden is met leven vanuit overgave versus controle. Hij kan vanuit verschillende (frequentie)lagen geleefd worden. Bij de lichte frequentie hoort de kracht van overgave, bij de lagere frequentie hoort de zwakte van controle. Juist deze lagere frequentie blijkt in veel gezinnen tot de dagelijkse gang van zaken te horen: kinderen moèten om 5 uur eten, moeder bepaalt welke kleding de kinderen aantrekken, alleen naar school fietsen… uh, liever niet…, huiswerk maken of een verjaardag vieren, we plannen het in en doen wat van ons verwacht wordt.

Het kan ook anders!

In onze praktijk zie ik veel moeders die in een soort van ‘strijdend moederschap’ zitten. Onbewust zijn ze daardoor binnen hun gezin veel met strijd bezig. Er ‘moet’ veel en ze moeten ook veel van zichzelf. Er is een controlerend en vasthoudend stuk in hen actief dat graag de touwtjes in handen heeft. Vanuit dit stuk lukt het echter niet om innerlijke rust en vrijheid te bereiken. Terwijl dit vanuit de Witte Wereldoverbrugger wel voorhanden is.

Word moeder-van-jezelf

Allereerst is het belangrijk wanneer je aan een gezin begint, dat je spiritueel moeder over jezelf wordt. Iedereen heeft delen in zich waarmee je erg kunt worstelen. Het zijn emotionele blokkades en negatieve overtuigingen over jezelf. Probeer daar eens naar te kijken met het oog van een moeder. Niet een moeder die alles wil oplossen, maar een moeder die jou echt ziet staan, die jou ziet in jouw eigenheid. Die jou niet wil veranderen, die jou eert om wie jij bent.

Wees niet getreurd wanneer je nu denkt: ‘Ik heb al een gezin en hier ben ik tot nu toe nauwelijks mee bezig geweest.’ Het is nooit te laat om naar jezelf te gaan kijken vanuit het oog van een moeder. Koester de delen in jezelf als ‘jezelf niet goed genoeg vinden’ of ‘jezelf wegcijferen’, omarm de negatieve gedachten die je over jezelf hebt, geef ze de aandacht die ze nodig hebben. Word de moeder bij wie je jezelf kunt zijn en die begrip voor je heeft. Neem de tijd die je nodig hebt voor jezelf. Zo groei je steeds verder naar innerlijke vrede en vrijheid. Van deze vorm van liefde kunnen onze kinderen veel leren. En doordat ze de kunst van jou kunnen afkijken, blijven ze zelf beter in hun kracht staan!

Stel je kind open vragen

Onze kinderen vragen om een nieuwe vorm van begeleiding. De kinderen van deze tijd hebben te maken met een toenemende gevoeligheid. Ze brengen meer van hun ziel mee naar de aarde en kunnen zichzelf, hun eigen natuur, daarom minder ontkennen dan oudere generaties konden. Ze zijn in veel opzichten spiritueel verder ontwikkeld dan wij. Juist daardoor kunnen ze flink botsen met bestaande normen en waarden. Wat ze van hun ouders nodig hebben, is een stukje openheid en nieuwsgierigheid. Laat het controlerende en bepalende los. Zie hen als wijze zielen en stel vragen als:

 • Hoe denk jij hierover?
 • Wat heb je nodig?
 • Hoe voelt dat voor jou?
 • Wat brengt je dit?
 • Waar zou je naartoe willen?
 • Wanneer wil je dit doen?
 • Wat vind jij belangrijk?

Op deze manier verbind je je werkelijk met je kind. Zo voelt hij zich gezien en gehoord. Dit betekent niet dat je kind alles kan bepalen. De Witte Wereldoverbrugger hoort niet bij een vrije opvoeding waarin alles kan en mag. Wèl laat hij los wat aan gedachten, gevoelens en ideeën bij hemzelf hoort en stelt hij zich open op naar het kind. Daar waar de veiligheid van het kind in het geding komt, zal hij grenzen stellen. Daar waar hij geraakt wordt in een eigen kwetsbaar deel, neemt hij zijn eigen verantwoordelijkheid.

Worden wie je bent

Eeuwenoude wijsheden uit alle windrichtingen, waaronder de Maya kalender, helpen ons begrijpen waar het leven om draait, geven ons richting om in vrede met onszelf en met elkaar te kunnen leven, om te kunnen verbinden met en vanuit het hart. Dit is waar volgens mij spiritualiteit over gaat. De uitdaging aangaan om te kunnen zijn wie je werkelijk bent. Om je te ontwikkelen naar je ware Zelf. Maar wie ben je dan? Ik zie in onze praktijk veel kinderen die al jong allerlei beschermings- en aanpassingsmechanismen hebben ontwikkeld waardoor ze kunnen overleven in een wereld die hen overweldigd. In een wereld waarin ze hebben te dealen met ontzettend veel prikkels en verwachtingen. In een wereld waarin ze lang niet altijd gehoord en gezien worden in wie ze werkelijk zijn. Zo kunnen ze onvoldoende bestaansrecht opbouwen. Wat ze wel opbouwen zijn verschillende emotionele spanningen, negatieve gedachten, onhandig gedrag, ziekten en/of trauma dat ze met zich mee gaan dragen. Dit vormt als het ware allerlei laagjes om hun stralende ziel heen waardoor ze het contact met zichzelf kwijtraken. En niet meer zichzelf kunnen zijn.

Met behulp van de Maya’s worden we ons weer bewust van het feit dat we afkomstig zijn uit een en dezelfde Bron. Dit vertellen niet alleen de Maya’s ons, maar dit vind je bij veel religies of natuurvolkeren terug. We zijn allemaal onsterfelijke wezens met een onsterfelijke ziel. We zijn alleen vergeten dat we in essentie allemaal dezelfde stralende wezens zijn. Wèlk zielsplan en welke kracht speciaal bij jou hoort, is met behulp van de wijsheid van de Maya’s, vanuit je geboortedatum te achterhalen.

Het plan van jouw ziel

Het plan van jouw ziel vraagt om geleefd te worden. Dit is wat het is. Problemen zijn uitingen van je ziel die je het signaal geven om naar binnen te keren. Om terug te komen bij jezelf en naar jezelf te luisteren. Vanuit deze rust kun je oude emoties en pijn opruimen. Net zolang tot je de personen of situaties die deze emoties en pijn triggeren niet meer (onbewust) hoeft aan te trekken want dan is dat stuk rondom jouw levensthema en te leren les opgelost.

Dicht bij jezelf zijn, maakt dat je voor jezelf de hemel op aarde kunt creëren. Dicht bij jezelf zijn, maakt dat je je bewust bent wat in het NU speelt. Je bent niet je gedachten. Je hebt een keus in wat je denkt en dus hoe je je voelt en hoe je doet. Dit geeft (innerlijke) rust, ruimte, alertheid en balans. Onze kinderen vragen ons om weer meer in verbinding met ons hart te komen. En meer uit ons denken.

Leven vanuit overgave

Het nieuwe gezinsleven vindt zijn weg vanuit de overgave. Vanuit overgave kan elk individu worden wie hij is. Vanuit overgave voelt een kind zich gezien en gehoord. Ga je mee in het aangaan van deze uitdaging? Wat het van je vraagt is bewustzijn over het plan van jouw ziel, aanwezig zijn in het nu, zelfreflectie, vergeving en verbinding met al-wat-er-is. Wat het je brengt is balans, innerlijke rust en gelukkige kinderen die de beste versie van zichzelf zijn!

Voor meer inzicht in het plan van jouw ziel: bestel hier je persoonlijk Innerlijk Kompas met achterin jouw Hulpbronnen met je ‘bestemmingsorakel’ https://www.tzolkind.nl/product/innerlijk-kompas-2/

In Lak’ech,

Sandra Bolte

Kinder-en Jeugdtherapeut, Coach en trainer Hartgedragen Ouderschap, Ontwikkelaar Tzolkind

www.tzolkind.nl  www.puurtherapie.nl

Emoties en de boodschap vanuit mijn ziel

De Blauwe Nacht is het zonnezegel dat jou en mij vanuit de Tzolkin ondersteunt in de verbinding met de stilte. Stilte brengt je in contact met je binnenwereld. Stilte maakt dat je kunt bezinnen. Stilte is hard nodig in een wereld waarin nauwelijks meer stil gestaan wordt. Juist in deze tijd brengt stilte je weer in contact met je verbeelding; het domein van je dromen en verlangens. Het maakt dat jij vanuit jouw uniekheid kunt leven. Juist in een tijd waarin kinderen het meer dan eens nodig hebben om gehoord en gezien te worden vanuit hun unieke kern, blijkt de stilte een eerste stap op weg naar een nieuwe wereld te zijn.

Je eigen kleur

We worden allemaal met een eigen kleur geboren. Iedereen is uniek en heeft een eigen missie hier op aarde. De Tzolkin, de kalender van de Maya’s, kent 4 kleuren: rood-wit-geel en blauw. Met elkaar vormen ze een creatiecyclus en vanuit je geboortedatum ontdek je waar jij in deze cyclus, met welke kleur, geboren bent. Elke kleur is aan 5 zonnezegels gekoppeld en daarin heb je 13 varianten. Met elkaar kom je op 4x5x13=260 unieke imprints. Doordat de Tzolkin ons ook nu nog altijd dagelijks energetisch ondersteunt, bepaalt de dag waarop je geboren bent de kleur en energie die jij meekrijgt in dit leven. Dit is jouw kernkwaliteit. We leven in een wereld van dualiteit en jij hebt de keuze of je vanuit de zonne- of schaduwkant van deze kwaliteit leeft.

Jouw zielspad

Naast je eigen kleur kom je hier met je eigen levensagenda. Vanuit de Tzolkin ontdek je waarom je hier bent op aarde. Je ontdekt jouw levensthema die als een rode draad door jouw leven loopt. Stilte en inzicht maakt dat je leert begrijpen waarom je bepaalde lessen steeds meemaakt. Je ontdekt wat daarvan voor jou de bedoeling is. Ook jij wordt in je dagelijks leven aangestuurd door iets dat groter is dan jezelf. Door je te verbinden met dit Hogere Plan ontdek je dat je het niet alleen hoeft te doen en dat het leven jou dagelijks op de schouders tikt en je duidelijk wil maken waar je al vanuit je kracht en eigen kleur leeft en waar nog niet…

De boodschap van emoties

Blauwe Nacht staat voor het unieke-kind-in-jou. Naast de volwassen jij, besta je ook uit een kinddeel. Dit kinddeel herken je aan je emoties. Elke keer wanneer jij door een situatie of gebeurtenis reageert vanuit ergernis, schuldgevoel, boosheid of bv angst is het het-kind-in-jou dat getriggerd is en reageert. Dit kind geeft je een boodschap met zijn emotie. En jouw ziel wil niets liever dan dat jij deze boodschap leert herkennen!

Een voorbeeld uit mijn dagelijks leven

Vorige week is onze jongste zoon 3 dagen geschorst geweest van het Voortgezet Onderwijs. Hij had met 9 andere jongens met een spuitje en spijkertje door de klas geschoten. Drie dagen later werd zijn tas gecontroleerd en omdat het spuitje en spijkertje er nog in zaten, werd hij met twee andere jongens geschorst. Zonder verder helemaal op de details in te gaan, kwam hij aan het einde van die dag woest thuis. Ik heb hem nog nooit zo kwaad gezien. Hij heeft gehuild en geschreeuwd en met deuren gegooid. ’s Avonds kon hij de slaap niet vatten en ook ik heb die nacht slecht geslapen. In mijzelf kwam een boosheid naar boven die werd getriggerd door de moeite die ik heb met het oude systeem dat binnen het onderwijs werkzaam is. Het mechanisme dat in mijzelf tot werking kwam, is dat ik in strijd wilde gaan. Onze zoon zouden we tijdens de schorsing thuislaten (ipv zoals school het wou van 8 tot 4 uur in de mediatheek laten zitten) en ik zou ze wel even vertellen hoe ze het systeem moesten veranderen en ook bij de docent moesten zijn!

Zelf werk ik als docent in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en probeer ik achter het rebelse gedrag van pubers te kijken naar het kind dat erachter zit. Ik weet dat de moeite die ik kan hebben met pubers me spiegelen in delen van mezelf. En dat ik vanuit stilte en zelfreflectie daar, in mijn eigen binnenwereld, veranderingen kan aanbrengen. Dat kan alleen daar! Vol ongeloof hoorde ik van onze zoon dat deze docent niet had ingegrepen tijdens de desbetreffende les. Later, in een gezamenlijk nagesprek met de leidinggevende, bleek dat ze haar zelfs nog niet eens gesproken hadden!

Maar gelukkig… voor het nagesprek was daar de stilte van de nacht! Ik ontdekte tijdig dat ik mijn eigen woede, die dus onbewust nog in me zit vanuit onverwerkte ervaringen in mijn verleden, wilde projecteren op de leidinggevende van school. Door het zien en erkennen van deze woede en onmacht in mezelf, ging ik vanuit meer liefde naar de situatie kijken. In plaats dat ik vanuit de feiten ging strijden, vertelde ik vanuit mijn hart hoe onze zoon deze gebeurtenis beleefd had en kon hij op school ook zijn emoties uiten en zijn kwetsbaarheid laten zien.

De boodschap van mijn boosheid was om zelf de macht over mijn leven op te pakken. Ik voelde immers onrecht en onmacht en mijn ziel liet me weten: ‘Je verlangt naar gelijkwaardigheid en een wereld waarin vanuit liefde, harmonie en respect met elkaar omgegaan wordt’. Neem daarvoor zelf de touwtjes in handen. Ga verder op je pad met Tzolkind. Ga verder op je pad met IBBO onderwijs. Geloof in jezelf. Er is en blijft onrecht en pijn in de wereld, je hoeft het alleen maar in jezelf te voelen zodat je het daarna kunt loslaten. Je kunt een ander niet veranderen. Alleen jezelf!

Vol dankbaarheid kijk ik nu terug op deze schorsing. Als moeder heb ik weer intiem kunnen zijn met onze puberzoon. Als mens ontdekte ik de boodschap voor mezelf: de boosheid, die ik als kind zo vaak onderdrukt heb, mocht er nu zijn. Ik kon het kind-in-mij geruststellen en troosten. Dit bracht me dichter bij mijn hart. Duidelijker dan ooit weet ik nu: ‘Ga vanuit acceptatie en aanvaarding door op de weg die je bent ingeslagen, de kinderen van deze tijd zullen je er dankbaar voor zijn!’

Blauwe Nacht

Onze zoon is als Blauwe Kosmische Nacht geboren. Blauwe Nacht is dus zijn kernkwaliteit waarbij het zijn eerste levensopdracht is om dit vanuit de zonnekant, de kracht te gaan leven. De schaduwkant van Blauwe Nacht is schuldgevoel, boosheid, onveiligheid en mentale starheid. Door de gebeurtenis op school kwam deze schaduwkant naar boven. Het is als moeder fijn om je hiervan bewust te zijn. Hierdoor wist ik dat het voor hem extra belangrijk is om in verbinding met zijn emoties te komen en dat hij zich niet teveel terugtrekt in zijn eigen wereld. Ik zei: ‘Je bent boos he? Dat begrijp ik.’ En, ‘Je voelt je schuldig en oneerlijk behandeld he? Klopt dat?’ Zo voelde hij zich gehoord en gezien en kon hij zich verbinden met zijn binnenwereld.

Als blauwe kleur is hij hier om licht in de duisternis te brengen. Blauwe Nacht is een deel van ons allen. Herken jij het in jezelf? Vanuit de zonnekant leef je vanuit je intuïtie, in overvloed, relativerend en vanuit verbinding met je binnenwereld en jouw unieke verlangens en vaardigheden. Relativeer de moeilijke situaties in je leven. Pak de stilte, omarm je duisternis en belicht het met jouw talenten en mogelijkheden. Ook jouw emoties hebben een boodschap voor je. Bouw op je eigen manier mee aan een nieuwe wereld en breng, door jezelf steeds beter te leren kennen, een stukje hemel op aarde.

Rebelse pubers of…?

Het lijkt dat de kinderen van nu vaker rebels, druk, eigenwijs of opstandig zijn. Niets is minder waar! Ze hebben volwassenen nodig die daar doorheen kunnen kijken. Die zien dat dit niet hun intentie is en ze ondersteunen in het worden van zichzelf. Ze hebben het nodig om gezien en gehoord te worden in hun goede bedoelingen. Dat ze gewaardeerd worden om hun ‘anders zijn’. Hoe je dat doet, leer je als ouder en/of professional in de workshops en trainingen die in 2021 starten. Check de agenda van Tzolkind voor meer informatie over Hartgedragen Ouderschap. https://www.tzolkind.nl/agenda/

Ps. De Tzolkin bestaat uit 20 zonnezegels, dit zijn oer-eigenschappen die staan voor een bepaald deel in jezelf. Dit artikel is geschreven vanuit de derde zonnezegel, de Blauwe Nacht. Een keer in de 20 dagen is dit zonnezegel (deze energie) op aarde actief om je te ondersteunen en ontwikkelen naar het potentieel hiervan.

In Lak’ech,

Sandra Bolte

Kinder-en Jeugdtherapeut, coach en trainer Hartgedragen Ouderschap en ontwikkelaar Tzolkind

www.tzolkind.nl www.puurtherapie.nl

Je kind als goeroe

Ben je op zoek naar hulp in de opvoeding? Wil je je als vader of moeder persoonlijk ontwikkelen? Overweeg je om bij een goeroe of meester in retraite te gaan? Laat dan je overwegingen varen en kijk naar je kind! Kinderen zijn namelijk meesters in leven in het nu. Kinderen zijn meesters in creatief leven. Kinderen zijn van nature verbonden met de bron van waaruit alle creaties ontstaan. En ze willen niets liever dan dat jij dat ook weer gaat doen!

Eenheid

Jij en je kind leven in eenheid. Je kind ziet jouw blinde vlek en onbewuste delen. Hij spiegelt de overtuigingen die hierbij horen. En laat je ook je mooie kanten zien. Allemaal bedoeld om jou bewust te maken van het enorme potentieel dat jij ter beschikking hebt. Dat wat je mooi vindt aan je kind mag je in jezelf integreren. Dat wat je lastig vindt aan je kind mag je in jezelf transformeren.

Lastige kinderen bestaan niet. Kinderen kunnen wel lastig gedrag laten zien, maar zijn daarmee nog geen lastig (of nog erger: probleem)kind. Een kind is altijd in het hier en nu. En dat is precies wat bij een goeroe hoort, die brengt je naar het hier en nu. De meeste ouders kijken echter niet op deze manier naar hun kind. Ze kijken vanuit hun rol als ouder. En bij die rol hoort de ‘ouderbril’, met de normen en waarden van waaruit jij reageert: ‘Je moet om 19 uur naar bed, je behoort je hele bord leeg te eten of je moet rustig doen’.

Moeder zijn

Onlangs was N. bij mij in de praktijk. N. is een meisje van 9 jaar dat met een vol hoofd binnen kwam en graag weer meer rust en zelfvertrouwen wou ervaren. Wat bleek? N. is ontzettend gevoelig, muzikaal en creatief. We gingen aan de slag met tekenen, een rap maken en kijken vanuit de Tzolkin waar haar kwaliteiten liggen. Elke sessie was een uur echte N.tijd. Ze vond het eerst moeilijk om haar gevoelens in een rap neer te zetten. Gaandeweg het proces ging ze echter helemaal op in haar creatie en werd het een prachtige rap. Met rode wangetjes liet ze het aan haar vader of moeder horen wanneer die haar weer op haalden. Wat vond ze dit eng en wat was ze ook trots toen ze er steeds meer bij durfde te dansen!

Ondertussen stimuleerden haar ouders haar thuis meer om haar waarheid te delen. Ze mocht haar eigen behoeften aangeven en hiermee groeide haar zelfvertrouwen en weerbaarheid. Wanneer ze druk was, erkenden ze haar daarin: ‘Je voelt je druk he? Wat heb je nodig?’ In plaats van dat ze zeiden: ‘Doe eens rustig aan’.

Kinderen hebben jou als moedermens nodig. En veel minder als moeder in de moederrol! Wat ze nodig hebben, is een moeder die er voor ze is. Als mens! Een moeder die zich niet anders voordoet dan ze zich voelt. Een moeder die haar eigen behoeften koestert en serieus neemt. Een moeder die goed voor haarzelf zorgt. Een moeder die in verbinding met haar binnenwereld staat en uiting aan haar impulsen geeft. En misschien nog wel het belangrijkste, een moeder die je erkent in jouw gevoelens en behoeften. Zodat ze er mogen zijn!

Positief rolmodel

Kinderen kijken van hun ouders de kunst af. Ze leren van jouw voorbeeld en hoe je zelf bent. Hoe ga jij met je emoties om? Hoe ben jij jezelf? Leef jij als volledig mens?

Wanneer jij jezelf toestaat om je verdriet niet te verbergen, leert je kind van je dat hij zijn tranen mag laten stromen. Wanneer jij van jezelf af en toe boos mag zijn, laat je je kind zien dat boosheid erbij hoort en dat dat niet stom of ongepast is. Wanneer jij jezelf als waardevol persoon ziet en je verlangens koestert, leer je je kind dat je goed voor jezelf mag zorgen, dat je dat waard bent! Wanneer jij je verbindt met je inspiratie en je creativiteit, ziet je kind dat er meer is dan wat hij op school leert en dat leven vanuit verbinding met die bron veel rust en blijdschap geeft.

Uit macht of machteloosheid naar kracht

Ook jij bent bedoeld om zelf de touwtjes van je leven in handen te nemen. Om in het hier en nu te zijn en vandaaruit krachtig als mens te leven. Ook jij bent verbonden met een enorme creatiekracht. Het leven ondersteunt je hierin dagelijks om dat te mogen ontdekken. De Tzolkin is de kalender van de Maya’s. Dit gedachtegoed bevat veel wijsheid en laat je zien wat je potentieel is. Vanuit verbinding met het grotere geheel ontstaat bewustzijn in je dagelijks leven. Elke dag opnieuw krijg je weer nieuwe speelkansen om te kiezen voor een leven vanuit de schaduw- of zonnekant! Een leven vanuit zwakte of kracht!

Creativiteit

Een creatief leven is een leven dat in onze maatschappij nog onvoldoende waardering krijgt. Wij moeten presteren en denken door hard werken een fijn leven te kunnen krijgen. In mijn eigen leven ben ik erachter gekomen dat een creatief leven juist erg veel vervulling geeft. En daarbij bedoel ik niet dat ik veel schilder of knutsel. Nee, creativiteit is voor mij juist veel meer verbonden met een open mind. Met inspiratie en ideeën die tot je komen, en waar je wat mee doet of niet. Toen ik het idee kreeg om de Tzolkin te vertalen naar kinderen omdat dat er nog niet voor ze was, kreeg ik het helemaal warm en bonsde mijn hart in mijn keel. Ik wist dat dit nu mijn aandacht vroeg. Dat ik met dit idee aan de slag moest (ik kon ook niet anders). Enthousiast ben ik aan het werk gegaan en gaandeweg het proces kwamen de juiste mensen op mijn pad die me verder hielpen. Af en toe was ik bang, doodbang. Ik dacht: ‘mijn familie zal me wel uitlachen, ik kan dit niet, ik ben niet goed genoeg om dit naar buiten te brengen enz.’ Toch heb ik doorgezet en ben ik erin blijven geloven. Het was hard werken en investeren. Het leverde geen cent op. En toch was mijn leven meer dan ooit in balans. Ik was minder in het onderwijs gaan werken en doordat ik daar nog maar 2 dagen was, had ik de andere dagen tijd om me te wijden aan dat wat me energie en plezier gaf. Mijn inspiratie volgen en zo creëren was een weg die me blij maakte. En is dat niet precies wat wij van onze kinderen mogen leren?

De Tzolkin bestaat uit 20 zonnezegels, dit zijn archetypen die staan voor een bepaald deel in je. Dit artikel is geschreven vanuit de eerste zonnezegel, de Rode Draak. Een keer in de 20 dagen is dit zonnezegel (deze energie) op aarde actief om je te begeleiden naar jeZelf en de nieuwe wereld. Wil je er meer over weten? Vanuit de wijsheid van de Maya’s geef ik vanaf het begin van 2021 in samenwerking met andere deskundigen interessante workshops en trainingen. Check de agenda van Tzolkind voor meer informatie https://www.tzolkind.nl/agenda/

In Lak’ech,

Sandra Bolte

Kinder-en Jeugdtherapeut, Coach en trainer Hartgedragen Ouderschap, ontwikkelaar Tzolkind

www.puurtherapie.nl

Over deze overgangstijd en de wijsheid van de Maya’s voor kinderen

De Maya cultuur is een hoog ontwikkelde beschaving die in Midden-Amerika is ontstaan. Vanuit hun verbinding met de planeten, zon, sterren, maan en melkweg (Hunab ’Ku)  zijn een aantal onvoorspelbaar precieze kalenders ontstaan. De Tzolkin is er één van en dit gedachtegoed is sinds 1996 beschikbaar bij ons in het Westen. De oude wijsheid van de Maya’s is nog dagelijks actueel. Kinderen verbinden zich makkelijk met de dagenergie van de Tzolkin. Het helpt hen in verbinding te blijven met de eenheid en heelheid van waaruit ze zijn ontstaan. De Tzolkin brengt je immers rechtstreeks in contact met de Bron. De visie van de Maya’s (en andere inheemse, oude culturen) is dat we, wanneer we meer naar onze kinderen kijken, allemaal weer vanuit die verbinding met de Bron kunnen leven. Hiervoor moeten we de weg van ons hoofd (mind) naar ons hart (intuïtie) gaan. Het goede nieuws hierbij is dat we in het gaan van deze, niet makkelijke weg, van onze kinderen kunnen leren. Zij leven ons hierin voor. Waarom je dat zou doen? Leven vanuit verbinding met je hart brengt magie, balans, vreugde en rust. Precies wat onze kinderen graag willen zien bij ons en waardoor ze zelf deze verbinding kunnen behouden!

Post-moderne tijd

In deze tijd zie ik in mijn werk in het onderwijs en de Kinder-en Jeugdtherapie veel kinderen die ‘losgeslagen’ zijn. Ze denken alles te mogen zeggen. Hoe kwetsend een mening ook mag zijn voor een ander, ze denken er recht op te hebben. Omgaan met een ‘nee’ vinden ze moeilijk. Laat staan dat ze verliezen tijdens een spel met gym. Hun lontjes zijn kort en het moet gaan zoals zij het willen, anders worden ze boos of opstandig. Dit stoppen ze niet onder tafels of stoelen, nee erger, ze schreeuwen het van de daken en zijn overtuigd van hun gelijk. Voor hun omgeving is dit lastig. Veel volwassenen zien de kinderen in deze tijd als hun gelijke. Ze zijn niet tegen ze opgewassen en durven ze niet te begrenzen. Zo bekrachtigen ze onbewust het opstandige en narcistische gedrag.

Wat hebben kinderen nodig?

De Maya’s vertellen ons dat we leven in eenheid met alles wat er is. Vanuit deze eenheid zijn er 20 oer-eigenschappen die bij je horen. Elke oer-eigenschap bestaat uit meerdere lagen (frequenties) en hebben zowel een kracht als een zwakte in zich. Hoe meer wij als volwassenen de kracht van deze oer-eigenschappen in onszelf integreren, hoe beter wij onze kinderen kunnen begrijpen en begeleiden. Kinderen hebben dus ouders nodig die een positief rolmodel zijn. Ouders die er als vader- of moedermens voor ze zijn met al hun kwaliteiten èn tekortkomingen. Maar al te vaak zie ik ouders in hun ouderrol zitten: ‘Denk aan dit… Pas op voor dat… Waarom heb je dit vergeten… Het hoort dat je om 17 uur… enz’. Wat kinderen van ze vragen is echter heel wat anders. Als ouder gaat het er vooral om dat je ‘echt’ mag zijn. Dus heb je verdriet, dan huil je. Ben je boos, dan laat je het door je heen ‘bozen’. Ben je blij, dan lach je. Door open en kwetsbaar te leven ben je duidelijk voor je kind. Hij ziet dan geen tegenstrijdige signalen: ‘Mama doet opgewekt maar ik voel dat ze moe en geprikkeld is.’ Kinderen doen dit van nature, totdat ze van ons, volwassenen, hebben afgeleerd dat het oké is om boos te zijn, te huilen of bang te zijn. Ik weet nog goed dat onze kinderen peuter en kleuter waren. Met behulp van een therapeut die we destijds bezochten, werd ik me bewust van het feit hoe vaak ik tegen mijn kinderen zei als ze huilden: ‘Stil maar. Rustig maar’ en vervolgens zo snel mogelijk naar een oplossing zocht zodat hij zich weer fijn zou voelen.

Jonge pioniers

Wanneer we kinderen van jongsaf aan in verbinding met hun hart en kern laten leven, groeien ze op als pioniers. Een pionier is niet bang. Hij gebruikt zijn nieuwsgierigheid, onbevangenheid, moed en wijsheid. Hij gaat als het nodig is van het gebaande paadje af. Hij onderzoekt de mogelijkheden en volgt zijn verlangen. Dit is wat kinderen doen als ze 1 a 2 jaar zijn en een gezonde hechting hebben meegekregen. Ze leven vanuit verbinding met de Bron en voelen zich één met alles en iedereen. Hij volgt zijn hart en wanneer hij wil bouwen, pakt hij de blokken en wanneer hij naar buiten wil, pakt hij zijn jas. Wanneer ze boos zijn, laten ze dat horen en wanneer ze pijn hebben, huilen ze. Dit blijven ze doen wanneer ze daarin door hun ouders voorgeleefd worden.

Bewustzijn

In deze huidige overgangstijd wordt van ouders gevraagd meer dan ooit om bewustzijn gevraagd. Bewust ‘zijn’ van hoe je reageert, welke (onbewuste) verwachtingen je hebt of welke (onbewuste) angsten je drijven. Daar waar je niet vanuit je hart leeft, zal je kind je spiegelen. Hij doet dit door onhandig of moeilijk gedrag, emoties of ziekte. Het is de kunst om daar ‘doorheen’ te kijken en de onderliggende boodschap achter te zien. De oer-eigenschap Witte Spiegel uit de Tzolkin vertelt je namelijk dat wat je mooi vindt aan de ander, iets in jezelf is wat geïntegreerd mag worden. Dat wat je moeilijk vindt aan een ander, vraagt in jezelf om transformatie. Het is niet het moeilijke gedrag van je kind waar je last van hebt. Het is een eigen (onbewust en verdrongen) deel dat je via je kind herkent en in jezelf tot heling wil komen.

Oer-eigenschappen

In het prenten-leerboek Tzolkind; Opgroeien vanuit verbinding met de Bron, maak je verbinding met de 20 oer-eigenschappen die jij ter beschikking hebt. Vanuit de kracht zijn ze in dichtvorm beschreven. Een toverspreuk helpt je vanuit deze kracht te leven. Dit zijn de 20 oer-eigenschappen die van jou een heel en puur mens maken:

In hoeverre leef jij vanuit vertrouwen? Geloof je dat het Universum je altijd geeft wat je nodig hebt zelfs als alles tegen lijkt te zitten? Dit is het oer-vertrouwen dat vanuit de wijsheid van de Maya’s bij nummer 1 hoort. Bij 2 wordt bedoeld dat je je eigen waarheid vertelt. Dat je je laat horen, ook al denkt iedereen anders. Of neem nummer 6, de overgave. Durf jij de controle los te laten en vanuit overgave te leven? Zelf ben ik nu 4 jaar bewust actief met de mogelijkheden vanuit de Tzolkin. Ik merk dat er een verschuiving komt en ik meer oer-eigenschappen vanuit de kracht leef. Dit zie ik terug in ons gezin. Doordat ik nu in balans ben, zijn ook onze pubers in balans en staan ze zelfbewust en sociaal in het leven.

Richting

Kinderen hebben richting in hun leven nodig. Ze vragen van jou om liefde, vrijheid, openheid en begrenzing. Het zijn wijze zielen die met hun eigen ervaring uit vorige levens bij je gekomen zijn. Dit wil niet zeggen dat je ze helemaal vrij moet laten. Nummer 15 is de oer-eigenschap van de Blauwe Adelaar. Visie is het containerwoord dat hierbij hoort. Een adelaar ziet het grote plaatje. Hij leeft vanuit het grote geheel en ziet van daaruit de kleinste benodigdheden. Daar waar het om de veiligheid en het emotionele welzijn van kinderen gaat, zal hij begrenzen en assertief zijn. Daarmee vertelt hij kinderen dat ze belangrijk voor hem zijn en dat hij meer kan overzien dan hun prille, korte-termijn bewustzijn. Oer-eigenschap nummer 16 staat voor strijdvaardigheid. Hierbij hoort de Gele Krijger. Met zijn intelligentie en wijsheid strijd hij voor de goede zaak. Hij weet dat je geluk niet uit een boek kunt leren. Geluk ontstaat wanneer je in verbinding staat met je innerlijke stem en je je innerlijke leiding volgt. Hij bereikt dit door veel vragen te stellen. Kinderen hebben het dus van volwassenen nodig om veel open vragen te krijgen. Dit zijn vragen die beginnen met: wie, wat, waar, hoe en wanneer. Waarom vragen zijn minder geschikt. Hierdoor klappen kinderen vaak dicht omdat het impliceert aan een schuldgevoel: ‘Heb ik het weer niet goed gedaan?’ Mijd deze dus liever.

Activeren

Ook jij hebt 13 scheppingskrachten ter beschikking waarmee de toekomst kunt aantrekken zoals jij wilt. Deze creatie-energieën staan tevens beschreven in het Prenten-leerboek. Meer dan ooit vraagt het leven om stuurman van je eigen leven te worden. Met behulp van de wijsheid van de Maya’s kunnen we de overstap van leven vanuit slachtofferschap naar kracht maken. Van overleven naar leven. Van macht naar overgave. Je ziel is leidend in je leven. Ontdek met behulp van het gedachtegoed van de Tzolkin het waarom van de gebeurtenissen in je leven nu. Leer je les en laat vervolgens los wat je niet langer dient. Onze kinderen zullen je er dankbaar voor zijn.

Kompas

Jonge pioniers leven vanuit verbinding met hun innerlijk kompas. Ze weten wie ze zijn en wat ze hier te doen hebben. Het IK-KOMPAS is vanuit de Tzolkin een hulpmiddel dat kinderen (en het-kind-in-volwassenen) vanuit de Maya-astrologie inzicht geeft in hun zielskracht. Wanneer je weet wie je werkelijk bent en hoe je je eigen pad loopt, kleurt de wereld lichter. Vanuit liefde en verbinding leef je je eigen kleur en breng je dat wat bij jouw unieke kern hoort. De wereld snakt naar jonge pioniers, naar transformatie en vernieuwing. Daarvoor heeft hij de steun en hulp nodig van volwassenen. Die volwassene ben jij!

Het prenten-leerboek Tzolkind; Opgroeien vanuit verbinding met de Bron, is te koop bij Bol en via deze link http://www.tzolkind.nl/product/prenten-leerboek-tzolkind/

 

In Lak’ech,

Sandra Bolte

Kinder-en Jeugdtherapeut, Coach Hartgedragen Ouderschap, ontwikkelaar Tzolkind

Jezelf bevrijden

Bijzondere tijd, de periode april, mei.  Pasen de herdenking van de dood en opstanding van Jezus,  gevolgd door dodenherdenking en bevrijdingsdag. Hoe waar kan de tekst van het lied: ‘Is de doodsangst overwonnen, is het alle dagen feest’! eigenlijk zijn?

Al ben ik niet kerkelijk, geloof ik wel dat het verhaal van The Passion er niet zomaar is. Jezus was een verbinder,  betrok mensen erbij die afgeschreven werden én hij stelde vragen bij oude wetten zodat mensen vrij konden worden.  De gevestigde orde zat daar niet op te wachten want die hadden macht, zekerheid van inkomen ook en geen belang bij verandering. Dit verhaal gaat door, niet alleen in verhaal maar ook door al onze ervaringen van mensen samen heen (geloof ik). Een verhaal van dood naar leven?

Deze strijd voert hij vooral met geweld- en oordeelloosheid als motto, omdat hij geloofde dat de mensen die hem dingen aandeden, zichzelf niet kenden.  Deze mensen dachten hun masker, hun status nodig te hebben om overeind te blijven.  Jezus geloofde dat elk mens in principe als hem was, bron van liefde en licht.  Alleen zijn vijanden durfden daar niet op te vertrouwen, en daarom kon Jezus zelfs deze mensen liefhebben, met alle moeite en weerstand die dat opriep.

In deze roerige tijd hoor ik veel mensen negatief denken over de wereld en haar toekomst. Vraagstukken over economie en welvaart, terrorisme, geweld, milieu en immigratie zijn moeilijk en groot.  Ik hoop waarlijk dat we dit alles blijven zien als uitdaging. Ik wil blijven geloven in een hoopvolle toekomst, een weg van bevrijding.  Het probleem met deze weg is, dat onze mind (ego) alleen antwoorden en feiten kent vanuit het verleden en nieuwe mogelijkheden al gauw als onmogelijk ziet. Antwoorden alleen vanuit wetenschap hebben ons veel gebracht, maar wel licht, komt het nu meer aan op: in vertrouwen te stappen, voorbij het weten. Voelt u weerstand? Wellicht ligt daar een uitdaging?

Zoals gezegd, dit vertrouwen is moeilijk voor ons ego, want die wil graag weten. Als iets in een hokje past is het duidelijk. Spiritualiteit wordt dan weleens als zweverig gezien. Als dat een reden is om het buiten de deur te houden, vraag ik me vaak af of de werkelijke reden om het af te wijzen niet angst of pijn is.

Hoe minder gedefinieerd je `ik` en je `waarheden` hoe meer ruimte?  Geldt voor mij in elk geval wel. Een moeilijke fase voor menig mens en mensheid. Was en is het ook zeker voor mij, maar het mooie is, hoe meer ik durf te twijfelen aan al mijn eigen overtuigingen en waarheden, hoe meer vrijheid en blijdschap ik proef, naast natuurlijk moeilijkheden.

Wat ik veroordeelde in een ander, veroordeelde ik in mijzelf.  Als we kijken naar de geschiedenis is dit wat we vooral gedaan hebben, (ver)oordelen. Het leert ons dat elkaar veroordelen omdat je van een ander geloof of ras bent, alleen maar ellende oplevert.  Dit is wel hoe we het in de hele geschiedenis hebben gedaan, tot een climax met WO2. Veel oude structuren waren en zijn nog steeds gebaseerd op oude systemen van macht en status: in religies, in de kerk, in ordening van landen, in de economie en samenleving, orde van kennis.  Het bewustzijn dat dit niet de weg is, is gelukkig gegroeid en groeiende.  Wellicht dat dit collectieve bewustzijn, ons oproept, nog dieper te kijken in onszelf, onze maskers van ons ego (weten, macht, controle) verder af te leggen, zodat ons hart meer tot zijn recht kan komen.  Het hart en de rol daarvan in het leven, kan ook alleen groter worden als we durven te geloven dat dat kan! Kan het hart weten, spreken en voelen?  Wel licht, zijn we te aards gericht en kunnen krachten als dankbaarheid, liefde en heling in alles wat ons daar van weg houdt of weerstand oproept meer en dieper hun werk doen.  Omdenken ten top is misschien wel dat het universum één grote bron van energie en liefde is, en alles wat ons daarvan weg houdt, is onze eigen angst en menselijke ervaringen tot nu toe. Misschien is alles wat daarvoor nodig is, een beetje anders durven zijn. Wel licht alleen wat meer je diepste zelf te durven leven……. Optimaal in het hier en nu kunnen zijn met alles wat er is. Het lichaam met haar zintuigen in optimale staat, geeft optimaal genieten toch? De hele geschiedenis van ons mensen is geschreven omdat we gericht waren op de verschillen tussen ons. Wellicht is een toekomst mogelijk als we ons meer richten op de overeenkomsten en dat we meer op elkaar lijken dan gedacht?  Simpele antwoorden waar we erg moeilijk over doen? Transformatie tijdperk van ego naar hartbewustzijn?

Hier is (nog) geen wetenschappelijk bewijs voor en dat maakt het ook spannend. Wetenschap heeft ons veel gebracht, maar de volgende stap gaat wellicht (eerst) voorbij het weten. Wetenschappers zelf weten dat veel nog niet ontdekt is ook, staan open om te onderzoeken.  Mooi is het om te zien dat binnen ACT (3e generatie Cognitieve Gedragstherapie) wetenschap èn spiritualiteit elkaar gevonden hebben. Binnen onze begeleiding en training maken we hier veel gebruik van. Elke nieuwe stap in de menselijke geschiedenis begon met mensen die geloven dat er iets kon, wat tot dan toe onmogelijk was. Het oude spreekwoord, waar een wil is, is een weg, is ook in deze tijd een interessante?

Uit eigen ervaring zeg ik het is niet altijd een makkelijke weg, maar wel één die leidt naar meer ervaren van zinvolheid, blijdschap, gezondheid en energie en dankbaarheid voor alles wat is.  Ik wens u een tijd van vertrouwen toe en waar u ook bent of gaat: een goede reis!

Geïnspireerd door Nelson Mandela`s lijfspreuk: onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn, onze grootste angst is dat we volmaakt en licht zijn.

#gelezon #volmaaktzijn #liefde #wittewereldoverbrugger #vergeven #gelemens #positiefdenken

Sandra Bolte

Kinder-en Jeugdtherapeut, Coach Hartgedragen Ouderschap, ontwikkelaar Tzolkind

www.tzolkind.nl www.puurtherapie.nl

Als je fijn wilt leven en toch nare dingen meemaakt

Elk kind verlangt ernaar zichzelf te mogen zijn. We worden allemaal met een eigen unieke kern geboren. Jouw ‘natuurlijke’ karakter wordt gevormd door je ervaringen in je leven. Jouw ziel speelt bij deze vorming ook een grote rol. Door vele levens heen heb je al verschillende ervaringen opgedaan. Die werken door in dit leven.

Worden wie je bent

Het gedachtegoed van Tzolkind gaat over het zonnekind dat jij bent. Wie je bent is geen makkelijke vraag om te beantwoorden. Met behulp van de Tzolkin (Maya-kalender) ontdekken kinderen (en hun papa’s en mama’s, ooms en tantes, juf en meesters) wie ze vanuit hun zielsessentie zijn. Vanuit de Maya-astrologie wordt dit beschreven in het IK-KOMPAS dat vanuit hun geboortedatum geschreven is.

In ons leven op aarde ervaren we door tegenstellingen: koud en warm, hoog en laag, angst en liefde, donker en licht enz. Het één kan niet zonder het andere. Vaak ervaren we eerst angst in ons leven, eenzaamheid, boosheid en verdriet. Hier hebben we allemaal mee te dealen. Tzolkind is bedoeld om je ook die andere kant te laten zien. Jij bent namelijk ook liefde, vertrouwen, geduldig, licht, uniek en humoristisch. Alles is er. Jij bent alles!

Alleen ben je dit vaak vergeten.

Dit artikel is bedoeld voor ouders, jeugdhulpverleners, kindercoaches en leerkrachten die het beste uit hun kind willen halen.

De Tzolkin

Deze kalender bestaat uit 20 zonnezegels en 13 tonen. Elk zonnezegel staat voor een archetype en kernkwaliteit. Het zijn delen van jou die jij ter beschikking hebt. Elk zonnezegel bestaat uit een voor-en achterkant, oftewel lichte-en schaduwkant. Op elk moment van je dagelijks leven kun je kiezen om te reageren vanuit de voor- of de achterkant, vanuit de kracht of de zwakte ervan. En met behulp van de 13 tonen ontdek je dat jij creatiekracht hebt en je eigen leven creëert.

Het gedachtegoed en de energie van de Tzolkin laat je ontdekken dat je leeft in eenheid. Wat je denkt en voelt van binnen, zie je in je buitenwereld. En wordt bepaald vanuit het NU.

Alleen ben je je hiervan vaak niet bewust.

Dagelijks ondersteunt deze energie vanuit de Bron je zodat jij je eigen koers kunt varen in je leven. Zodat jij mag worden wie je bent: HEEL en schitterend… jeZelf. Levend vanuit de kracht van alle 20 zonnezegels!

Nieuwetijdskinderen

In mijn werk als Kinder-en Jeugdtherapeut merk ik dat de kinderen van deze tijd snel overprikkeld raken. Ze komen met een gevoeliger bewustzijn naar onze aarde en staan nog beter in verbinding met hun ziel (of Hogere Zelf) dan wij als volwassenen. Daardoor prikken ze zo door de maskers die hun ouders dragen heen. Ze laten door middel van hun gedrag, emoties of gezondheid zien waar hun ouders nog niet vanuit hun hart leven en waar onbewuste pijnpunten liggen die geheeld mogen worden. De kinderen van deze tijd zijn ware spiegels voor hun omgeving!

Kinderen staan van nature dicht bij hun hart en gevoelsleven. Kinderen zijn van nature onderzoekend en nieuwsgierig. Ze volgen hun impulsen en leven in het moment. Wanneer een kind zin heeft in knikkeren pakt het zijn knikkers en gaat naar buiten, wanneer hij zin heeft om te kleuren, gaat hij naar binnen en pakt de kleurpotloden. Zo volgt hij, al voelend, zijn verlangen.

In hun streven naar liefde, vrede en rechtvaardigheid verliezen ze echter makkelijk zichzelf. In de jeugdhulpverlening, kindercoaching en het onderwijs wordt meer en meer holistisch gekeken. Gelukkig! Echter op het gebied van de ziel zijn nog maar weinig tot geen interventies voorhanden die wat betreft de zingeving ingezet kunnen worden bij kinderen. En dat terwijl daar de grootste behoefte van kinderen ligt: gezien en gehoord worden vanuit hun essentie!

Verwachtingen

Er komt veel op een kind af. Op school zijn er veel prikkels en (cognitieve) verwachtingen. Vanaf 4-jarige leeftijd wordt een kind al getoetst en gaat het om resultaten. Neem daarnaast de prikkels vanuit de media, internet, sport, zwem- of muziekles. Dit maakt hen moe en vol in hun hoofd. Het is veel. Heel veel voor een kind.

Door alle verwachtingen vanuit het gezin, school en de maatschappij verwijdert het kind zich van zijn eigen kern. Hij gaat zich aanpassen. Hij wil er vooral toch bij horen en niet anders zijn. Hij wil toch vooral voelen dat papa of mama hem lief vinden en dat hij er mag zijn. Zo komen er allemaal laagjes om zijn schitterende, PURE zelf. Laagjes die hem beschermen tegen afwijzing, teleurstelling of verdriet.

Vanuit het bewustzijn van de Tzolkin leert het kind leven vanuit acceptatie. Hij ontdekt dat er een groter plan is waarmee hij in verbinding staat. Hij ontdekt dat hij zijn nare gevoelens niet weg hoeft te stoppen. Dat het leven juist wil dat hij die er ook laat zijn. Hij krijgt begrip voor zijn binnenwereld. Zijn persoonlijk IK-KOMPAS ondersteunt hem daarbij.

Een kind van deze tijd pakt de energie en het bewustzijn van de Tzolkin makkelijk op. Hij leeft zoals gezegd nog veel meer dan zijn ouders in verbinding met de Bron en de eenheid. Hoe eerder je kind vanuit de kracht als geduld, respect, acceptatie en vertrouwen leeft, hoe moeitelozer zijn leven zal stromen. Hij zal ook jou helpen om bij je hart te komen en vanuit dit bewustzijn te leven. Op zijn beurt kan hij later zijn eigen kinderen dit makkelijker leren. Zo wordt het een cirkel van ervaren, spiegelen, ontvangen en doorgeven.

Onze kinderen zijn de toekomst. Jong geleerd is oud gedaan.

Wie ben je?

Het is niet eenvoudig om jezelf te zijn. Elk kind heeft bewuste ouders en/of volwassenen nodig die hem daarin ondersteunen en voorleven. Het mooie aan het gedachtegoed van de Tzolkin is dat het ook nu nog te gebruiken is. Het is oude wijsheid die in het leven van alledag toepasbaar is. De kracht van de Tzolkin zit in het verbinden van je IK-KOMPAS (je geboorte-imprint of Goddelijke blauwdruk) met de dagenergie die je, of je het nu door hebt of niet, ondersteunt. Daardoor ga je op een andere manier kijken naar de gebeurtenissen om je heen. Doordat je vanuit een andere bril kijkt (‘de eenheidsbril’), begrijp je het waarom van de situaties die je meemaakt. Vanuit bewuste aandacht krijg je de keuze om anders te reageren en om de touwtjes van je leven zelf in handen te nemen. Wanneer ouders hun kind in deze weg naar binnen voorgaan, zijn ze een positief rolmodel voor hun kind. Hun kind kan de kunst van hen afkijken en blijft daardoor beter verbonden met de bron en zichzelf. Daarnaast gaat het kind mee in hun energie.

Het gedachtegoed van de Tzolkin:

 • leert ouders zichzelf lief te hebben.
 • leert ouders vanuit overgave te leven en los te laten.
 • leert ouders dat niemand meer of minder is dan een ander.
 • helpt ouders in deze overgangstijd.
 • verbindt hoofd en hart (intuïtie) met elkaar.
 • brengt innerlijke rust en daarmee harmonie in jezelf en je gezin!

Tzolkind

Tzolkind is van deze kalender afgeleid. Tzolkind is vanuit het gedachtegoed van de Tzolkin ontstaan voor kinderen. Tzol betekent zon. Tzolkind betekent kind van de zon. Tzolkind helpt je herinneren dat je een schitterend kind bent. Dat je bedoeld bent om jezelf stralend en vol zelfvertrouwen te laten zien. We zijn allemaal een uniek zonnekind. Elke dag opnieuw zal het leven jou weer helpen in het worden van je stralende Zelf.

Tzolkind is naast kinderen, geschikt voor ouders, kindercoaches, jeugdhulpverleners en leerkrachten die een open houding hebben. Wanneer je mee gaat surfen op de energie en mogelijkheden vanuit de Tzolkin, mag je zelf ook met de billen bloot. Het is voor volwassenen die lef en moed hebben om anders te durven kijken. Die normen en waarden zoals we die in onze cultuur geleerd hebben in twijfel durven te trekken. Die ‘out of the box’ denken en doorgaan waar anderen stoppen. Zelfreflectie, een onderzoekende en nieuwsgierige houding zijn vaardigheden die hierbij horen. Naast de fysieke en mentale ontwikkeling, ontwikkelen we ons ook emotioneel en spiritueel. Lichaam en geest zijn één. Jij en je kind zijn één.

Tzolkind is voor ouders die hun eigen weg naar binnen durven gaan. Om te kunnen liefhebben, moet er innerlijk iemand thuis zijn. Om geluk te kunnen ervaren, moet je de sleutel in jezelf gevonden hebben.

In La’kech

De Maya-begroeting is: ‘In Lak’ech. Dit betekent: ‘Ik ben een andere jij’. Deze aanname brengt de vraag of jij je kind in de ogen durft te kijken en te realiseren: ‘Ik ben hij en hij is ik. Als ik hem afwijs, wijs ik ook mezelf af. En ook: wat is hij toch een leuke knul, ik ben graag bij hem.’

Ouderschap vraagt veel bewustzijn en liefdevolle aanwezigheid. Het nodigt je uit om je eigen meester te worden. Maar dan moet je wel bereid zijn om vanuit een open mind te leren.

Sandra Bolte,

Kinder-en Jeugdtherapeut

Ontwikkelaar IK-KOMPAS

Coach en trainer Hartgedragen Ouderschap

http://www.tzolkind.nl/