Van rups naar vlinder

Sandra vertelt over de transformatieperiode van de Blauwe Storm waarin we ons nu 13 dagen lang begeven:

‘Als een rups je verandering voorbereiden, vol vertrouwen in de weg die je gaat. Je afschermen voor de inmenging van anderen. Vertrouwen op je instinct en de wijsheid van je ziel. Wachten tot het wonder zich voltrekt. De vleugels spreiden en weten dat je nu net zo echt bent als je was. Maar dan anders.’

Met als bedoeling de Blauwe Aap: voorbij de illusie je leven verwonderend en ontvankelijk aanschouwen. Met humor en een innerlijke lach met de pijn en moeilijkheden omgaan. Kiezen voor relativering en levensvreugde.

Vanuit overgave groeien

De Maya-kalender is een ‘systeem’ waarmee je jouw potentieel in bloei zet. Het is een middel waardoor je bezield gaat leven… dus leeft met passie en vanuit overgave, zodat je diepste verlangens en dromen gerealiseerd worden. Vanuit de wijsheid van de Maya’s leer je ‘ja’ zeggen tegen het leven, tegen de mooie èn minder mooie ervaringen, en dat je je tegelijkertijd gedragen weet door een dimensie die het aardse leven overstijgt.

Deze 13 daagse groei-en creatiegolf van de Witte Wereldoverbrugger ondersteunt je vanuit overgave en verbinding in het worden van je PURE zelf (essentie). Hoe je jezelf daar dagelijks op af kunt stemmen, vertel ik in dit filmpje.

https://youtu.be/Of59jXjEjYU

In Lak’ech,

Sandra Bolte

Opvoeden vanuit een nieuw perspectief

De Maya’s zagen de tijd, in tegenstelling tot wij Westerlingen, als een cyclus. Het nu is verbonden met het verleden en vanuit het nu wordt de toekomst bepaald. Dit is een heel ander perspectief dan de Westerse tijd die lineair kijkt: gisteren is geweest, vandaag is vandaag en morgen is de toekomst. In deze blog ga ik in op wat het verschil van deze kijk op de tijd is voor het gezin, de opvoeding en onze kinderen. We staan aan de vooravond van een nieuwe 13-jarige cyclus en meer dan ooit worden wij, volwassenen, opgeroepen tot het innemen van een nieuw perspectief. Kinderen weten dat het alleen om het NU draait, dat we ons hartsverlangen mogen volgen en dat dan alles mogelijk is!

Systemen

Afgelopen week heb ik afscheid als docent in het onderwijs genomen. Ik ervaar dat ik daar niet meer op mijn plek ben. Het onderwijs is voor mij teveel gericht op de cognitieve ontwikkeling, op prestaties, denkt te traditioneel en kadert vanuit de methodes teveel in. Kinderen zijn wijze zielen die vanuit gelijkwaardigheid benadert willen worden. Die wanneer ze voor vol aangezien worden èn uitgedaagd worden op hun innerlijke motivatie op zullen bloeien tot autonome en krachtige volwassenen. Hiervoor is het nodig dat wij durven loslaten. Dat we minder vanuit het perspectief van de feiten, van cijfers en overzichten, maar meer vanuit het perspectief van het voelen durven te gaan handelen.

Voelen

Kinderen zijn meesters in voelen. Ze staan direct in verbinding met de onderstroom die er is bij ouders of leerkrachten. Wanneer jij als volwassene onbewust onzekerheid uitzendt, spiegelen ze dit in de vorm van gedrag waarbij ze de grenzen opzoeken of zelf onzeker gedrag laten zien. Als jij onverwerkte boosheid met je meedraagt, zie je dit in je kind terug door explosief gedrag. Wanneer jij angst hebt om knopen door te hakken en stuurman van je eigen leven te worden, zie je bij je kind twijfelachtig gedrag. Enz. Vanuit het perspectief van de feiten, zien we onze kinderen als lastig en vervelend. We ondernemen actie en kloppen aan bij de huisarts of gemeente. Er moet hulp komen want er moet wat aan het probleemgedrag gedaan worden. En zo komt je kind bij een coach, hulpverleningsinstantie of psycholoog die met hem of haar vooral gaat werken aan wat niet goed gaat. Dit kan mooi en helpend zijn, maar wanneer ouders niet mee worden genomen in dit traject, kan het kind ook indirect oppikken: ‘Ik ben niet goed genoeg. Het ligt aan mij, ik moet veranderen’.

Anders kijken en denken, leidt tot nieuw gedrag

Daar waar onze kinderen nog zo stevig in verbinding met hun gevoelswereld staan, worden wij, volwassenen, opgeroepen deze verbinding in onszelf te herstellen. Wij kunnen hierin van onze kinderen leren! Meer doen van hetzelfde, leidt tot hetzelfde! … staken voor meer geld in het onderwijs is… meer van hetzelfde en lost het probleem niet op. Hulp zoeken die op de voor jou bekende en vertrouwde psychologische/mentale manier werkt, is meer van hetzelfde en maakt dat je niet bij de oorsprong komt. Medicijnen innemen, kan ondersteunend werken en helpend zijn, mits je daarnaast ook ‘naar binnen gaat’ en je gevoelswereld onderzoekt. De mindset van deze tijd is gericht op hard werken, dóórgaan en niet zeuren. Gaan voor een mooier huis, duurdere auto of verre reis. We vergeten vaak in het nu te ervaren wat er is. Liever ertegen vechten of ervoor vluchten, dan contact maken met die angst of eenzaamheid. Liever rationaliseren of verklaren en hierdoor ‘in ons hoofd’ blijven leven, dan voelen of leven vanuit 100% acceptatie. We geloven dat de wereld maakbaar is. Facebook staat vol gelukkige foto’s, de jeugd van deze tijd maakt de ene na de andere ‘perfecte’ selfie en nare gevoelens drukken we toch echt liever weg.

De illusie van de perfecte opvoeding

De Maya’s wisten als geen ander dat licht- en donker, angst en liefde, voor- en tegenspoed en blijdschap en verdriet bij elkaar horen. Door te durven gaan voelen, komen we meer in het midden van deze polariteiten te staan. Volledige balans zullen we nooit ervaren. Fijne èn nare gevoelens horen immers bij het leven. Wel kunnen we vanuit meer overgave voor wat er is, meer integer en verbonden met het nu in het leven komen staan. Vanuit het Maya (ziels)perspectief weten we dat de komende 13 jaar het belang van voelen verder uitgedaagd wordt. Ouders worden opgeroepen integer te leven:
· boos te zijn als ze boos zijn,
· te huilen als ze verdriet voelen,
· te benoemen dat ze geïrriteerd zijn wanneer hun kind hen uitdaagt
· in heldere kindertaal, dat is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van hun kind, aan te geven wat ze voelen en daarnaar te handelen.

Des te congruenter ouders leven, hoe makkelijker hun kind blijft leven vanuit flow en overgave. Zo blijft hij in verbinding met zijn gevoelsstroom. ‘Toe maar, huil maar’, hoort hij dan in plaats van: ‘Nu is het klaar, stop ermee’. Of: ‘Je bent teleurgesteld/boos/moe he?, dat begrijp ik’, in plaats van: ‘Doe niet zo boos, dit is afgelopen nu’.

Als ouder vraagt het je om je eigen, onbewuste overtuigingen te onderzoeken. Mag je van jezelf fouten maken? Of zit daar angst op? Hoe sta je in contact met je partner? Leun je op hem of haar? Delen jullie de diepste gevoelens? Mogen jullie ruzie maken? Mag er onenigheid zijn? Hoe sta je in contact met je omgeving? Durf je hulp te vragen? Weten je vrienden dat je sommige dingen lastig vindt in de opvoeding? Of… schaam je je? Voel je je schuldig? En hou je je, vanuit een poging om die lastige emoties maar niet te hoeven voelen, liever stil… en doe je het alleen.

Eén van mijn eigen onbewuste overtuigingen die ik door de komst van onze kinderen mocht doorknippen was de overtuiging: ‘Ik doe het perfect’. Ik was immers leerkracht en wist hoe met kinderen om te gaan… De spiegel die ik voorgeschoteld kreeg, was verre van perfect. Gebroken nachten, oververmoeidheid, stress en overleven waren het gevolg. Totdat ik in de spiegel durfde te kijken, mijn eigen aandeel en tekorten durfde te erkennen en de onzekerheid, angst en schuld durfde te voelen. Ik was niet perfect en hoefde dat ook niet te zijn. Toen ik dit met mijn kinderen ging delen, bleken ze enorm vergevingsgezind en bracht dit ruimte, zowel bij hen als bij mezelf.

Een kwestie van perspectief

We gaan nog een laagje dieper. Vanuit het perspectief van het voelen, mag alles er zijn. Bestaat er geen goed of fout. Alleen ervaren en overgave. Vanuit het perspectief van de ziel, bestaat er geen toeval. Je kind is niet voor niets in deze tijd, op deze plek, bij jou, nu, gekomen. Je leest niet voor niets nu deze blog. Je ontmoet niet voor niets een nieuwe collega of krijgt die nieuwe buurman. We zijn in eenheid allemaal verbonden met elkaar. Onvoorwaardelijke liefde is de kern waaruit we bestaan. Het leven is leidend en wil niets liever dan dat we dit in onszelf gaan ont-wikkelen.

Hoe? Door onze ervaringen in het nu. Door onze ego die deze ervaringen aantrekt. Èn onze vrije wil in hoe we hiermee omgaan. Wil je meer van hetzelfde? Ga dan door op de manier die je gewend bent. Wil je een meer liefdevol bestaan en gelukkiger toekomst? Verander je mindset en stap van de gebaande paden af. Ga de weg van je hoofd en hart. Leer te ontvangen, achterover te leunen en te genieten. Ontdek de boodschap van je emoties en word stuurman van je eigen leven. Pas je overtuigingen aan en creëer de toekomst die in lijn is met je zielsmissie. Het NU wijst je de weg. Je kind zal je er dankbaar voor zijn.

Sandra Bolte,
Therapeut en coach Puur Therapie & Coaching
Auteur en ontwikkelaar Tzolkind

PS. 26 juli begint vanuit de Maya-kalender (Tzolkin) de nieuwe 13-jarige cyclus van de Witte Tovenaar. Vanuit deze energie heb ik deze blog geschreven.

#hartswijsheid #allesismogelijk #integriteit #ontvangen

Gezinsgeluk: alles begint met bewustzijn

Jaaaaaa! Afgelopen vrijdag was het zover en mocht ik het certificaat van Servant Leadership in ontvangst nemen. Deze vorm van bedrijfsvoering staat voor een betekenisvol en duurzaam alternatief voor hiërarchische macht en heeft mijn hart gestolen. Het is een ‘manier van zijn en doen’ waarin ik mezelf herken, niet zozeer vanuit de weg die ik binnen mijn carrière gegaan ben, maar wel vanuit mijn weg binnen ons gezin. De tijd van vaste hiërarchische structuren en traditionele rolpatronen waarin iedereen doet wat van hem of haar verwacht wordt, is voorbij. Kinderen doen niet meer enkel wat ze opgedragen worden. Ze hebben het nodig vanuit hun intrinsieke motivatie aangesproken te worden. Gehoord en gezien te worden vanuit hun kern. En te begrijpen waarom gezinszaken gaan zoals ze gaan. Ze hebben het nodig zelf ook ondernemend en proactief te zijn zodat ze hun ‘eigenaarschap’ oppakken. Hoe geef je als ouder leiding aan je gezin? Hoe stimuleer je je kind zodat hij leert autonoom en zelfstandig zijn leven vorm te geven van waaruit hij later zijn plek binnen de maatschappij vindt?

‘De wereld verandert niet door meningen maar door voorbeelden’. Paulo Coelho

 

Hoe ontwikkel je eigenaarschap?

De Servant Leader is zich ervan bewust dat alles begint bij hemzelf. Hij is het rolmodel en daarmee tegelijkertijd het plafond binnen het gezin. Kinderen kijken de kunst van hem af. Daarnaast zijn ze in hun doen en laten een reflectie van de ouder. Eigenaarschap begint met bewustzijn. En dat maakt het tegelijkertijd complex en lastig. Het is een psychologisch concept en wil je het beïnvloeden dan vraagt het bewustzijn over:
– Hoe goed ken ik mezelf?
– Hoe geef ik de ander grip en ruimte met betrekking tot het onderwerp dat speelt binnen ons gezin?
– Wat kan de ander, vanuit zijn eigen talenten en mogelijkheden erin betekenen?

Wil je meer eigenaarschap binnen je gezin dan vraagt dit om onderzoek. Hebben je kinderen écht een stem? Worden ze gehoord en gezien? Krijgen ze de ruimte die ze nodig hebben om iets op hun eigen manier te kunnen doen? Mogen ze ideeën uitproberen? Mogen ze fouten maken en tegen grenzen aanlopen? Pakken jullie gezinsmomenten met elkaar waarin je brainstormt en oordeelloos kijkt naar hoe het is gegaan? Is er ruimte om te kijken naar hoe het een volgende keer anders kan?

De ouder overziet

Als ouder kun je niet op vriendschappelijke voet en verhouding met je kinderen staan. Jij bent immers ouder, hebt meer levenservaring en overziet beter het grote geheel. Kinderen helpen eigenaarschap te ontwikkelen, wil dus niet zeggen dat je alles maar gewoon goed moet vinden. Ouders moeten zich realiseren dat meer eigenaarschap binnen je gezin niet alleen iets van de kinderen vraagt. Ze zullen zelf het goede voorbeeld moeten geven en een positief rolmodel moeten zijn. Hiervoor is zelfreflectie en bezinning noodzakelijk.

Hoe word je een positief rolmodel?

Alles begint met de mindset. Met bewustzijn over wat je denkt en voelt. Geloven dat een nieuwe gezinsvorm waarbinnen meer gelijkwaardigheid en harmonie is, mogelijk is, is een mindset die je zelf kunt creëren. Binnen mijn eigen leven heeft de Maya-Tzolkinkalender me daar erg mee geholpen. Door me daar dagelijks op af te stemmen, gaf ik mijn onderbewustzijn herhalende instructies. Je onderbewustzijn laat zich door die instructies leiden en geeft je er vertrouwen voor terug. Bijvoorbeeld, ik vind het belangrijk dat onze kinderen leren dat ze meer zijn dan dat ze op school leren en dat ze alles al in huis hebben om succesvol te zijn. Toen ik in 2013 de inspiratie kreeg om de Maya-kalender naar kinderen te vertalen, ben ik daar enthousiast mee aan de gang gegaan. Ik voelde dat dit vanuit een Hogere Macht, noem het God, de Bron, Oneindige Intelligentie (of hoe je het ook wilt noemen) tot me kwam. Ik liet me hierdoor leiden voorbij mijn rationele denken. Elke keer wanneer ik merkte dat er een gedachte vanuit angst bij me opkwam, herinnerde ik mezelf aan het gevoel dat ik had toen ik deze inspiratie (missie) ontving. Ik had toen kippenvel, een hoge hartslag en kreeg het er warm van. Ik voelde: dit is wat voor mij bedoeld is, dit is mijn levensroep! Vanaf dat moment vroeg het leven me om op mezelf te vertrouwen. Om een nieuw pad in te gaan dat ik nog niet kende en waarvan ik niet wist waar het naar toe zou leiden. Het was bijzonder om te ervaren hoe op het juiste moment de juiste personen en gebeurtenissen op mijn pad kwamen waardoor er kinderzonnezegels bij deze kalender getekend zijn en het IK-KOMPAS boekje ontworpen werd. Ondanks dat ik geen geld had om te investeren…. Ondanks dat ik geen familie had die me hierin steunde…. ondanks….

Ik heb ervaren hoe mooi het leven is wanneer je uit oude conditioneringen stapt, rolpatronen doorbreekt en je eigen ja-gevoel durft te vertrouwen. Door het bekrachtigen van mezelf heb ik onbewust maar automatisch onze eigen kinderen bekrachtigd en positief voorgeleefd.

Innerlijk Kind

In hulpverleningsland is het is bekend dat je emoties verbonden zijn met het-kind-in-jezelf. Daar waar je voelt dat je boos bent, bang, onzeker of eenzaam, is dit verbonden met het gekwetste kind in jezelf. Het andere deel van je innerlijk kind: het onbevangen, speelse kind, weet dat jij bedoeld bent om spontaan en blij te leven. Dat je jezelf mag zijn, transparant en helder; dat je HEEL, puur en mooi bent. Vanuit bewustzijn kun je leren in het moment te ervaren wat je voelt. Zo ontstaat keuzevrijheid. Wanneer je merkt dat je bang bent, kun je dat aanschouwen en vervolgens kiezen voor een helpende gedachte. Bijvoorbeeld: Ik voel angst maar weet ‘Wat ik doe, doe ik goed’, ‘Ik ben precies goed zoals ik ben’ of ‘Ik kies mijn eigen richting’. Vanuit deze vrije ruimte verandert je mindset. Je gaat geloven wat je voor jezelf blijft herhalen, of het nu waar is of niet. Als je een gedachte keer op keer herhaalt, komt er een moment dat je die onbewust accepteert als jouw waarheid. Je wordt ervan overtuigd dat het waar is. Je emoties geven je gedachten draagkracht en erkenning. Je innerlijk kind is verbonden met je onderbewuste. Voed jij het met negatieve of positieve overtuigingen? Heel het kind-in-jezelf en leef meer en meer vanuit jouw potentieel en kracht. Je bent de stuurman van je eigen leven. Waar wil jij eigenaar van worden?

Let op!
Je onderbewustzijn kent geen verschil tussen helpende en belemmerende gedachten. Het vormt je werkelijkheid vanuit wat jij denkt en voelt.

Creatiekracht

De Maya-Tzolkinkalender bestaat uit 13 scheppingskrachten, 13 stappen van waaruit jij het leven creëert dat jij (onbewust of bewust) wenst, waar jij eigenaarschap in ontwikkelt.

Hoe werkt het?
– Stel een duidelijk doel. Vanuit welke intentie creëer je? Wees duidelijk in wat je wilt ontwikkelen en bereiken. Is dit ook in het belang van het grote geheel?
– Geef jezelf ruimte. In mijn geval ben ik minder in het onderwijs gaan werken en kon ik vanuit de structuur van 2 dagen parttime als leerkracht voor de klas staan, vorm aan mijn missie geven, hierbij rekening houdend met de behoeften van onze kinderen en gezin.
– Wees integer en houd vol. Besef dat de overheersende gedachten in je mind zich zullen ontwikkelen tot realisatie in de materiele werkelijkheid. Soms duurt iets langer dan je verwacht. Wees geduldig en geef het de tijd.
– Stap in de emotie. Voel je gewenste situatie. Voel met hart en ziel dat jouw verlangen werkelijkheid is. Elke cel, elke vezel in je lichaam doet mee… Visualiseer het en zie het voor je. Voed en verbind jezelf op deze manier dagelijks met je doel.
– Vertrouw en laat los.

Gezinsgeluk

Kinderen komen tot bloei wanneer ze opgroeien in een veilige omgeving. Een plek waar ze vanuit de juiste kaders kunnen experimenteren en wennen aan een nieuwe manier van opgroeien. Hierbij is het erg belangrijk dat je ook hèn dat vertrouwen en geloof geeft. Dat ze zien en ervaren dat ze fouten mogen maken. Gehoord en gezien worden in alles wat er is (of niet is). Dat ze mee mogen denken en voor vol worden aangezien. Serieus genomen worden en eigenaarschap op mogen pakken over datgeen zij belangrijk vinden!

 

Over Sandra Bolte:
Sandra heeft een passie voor kinderen en alles wat bijdraagt aan vernieuwing, vrijheid en harmonie. Vanuit haar werk als leerkracht in het Speciaal Onderwijs én ervaring als moeder ontdekte ze de puurheid en wijsheid van kinderen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ze, na de nodige hobbels in haar leven, in 2013 als Kinder-en Jeugdtherapeut en coach is gaan werken. Ze begeleidt kinderen en volwassenen bij het opheffen van blokkades en het ontdekken van hun mogelijkheden en talenten. Hiervoor gebruikt ze onder andere de Maya-Tzolkinkalender. Als auteur van het prenten-leerboek Tzolkind is het haar missie dat kinderen zichzelf kunnen zijn. Ze hebben hiervoor open en bewuste volwassenen nodig die zichzelf onderzoeken en herontdekken. Zelf is ze door haar puberzonen van 16 en 17 jaar deze weg naar binnen gegaan. Vanuit een verruimd bewustzijn en nieuwe mindset ben ook jij in staat om een nieuwe toekomst aan te trekken waarbij verbinding en vertrouwen de boventoon voeren. Haar onlangs ontwikkelde Innerlijk TzolkindSpel kaarten helpen je op een speelse wijze het kind-in-jezelf te helen. //www.tzolkind.nl/product/innerlijk-tzolkind-spel/

Spirituele Intelligentie

Twee belangrijke waarden in mijn leven zijn ‘groeien’ en naar je ‘hartswijsheid’ luisteren. Ik vind het belangrijk om dat in mijn leven te doen waar ik ècht blij van wordt omdat dit me energie en voldoening geeft.

Gisteren heb ik iets nieuws gedaan waar ik heel erg blij van werd. Ik was namelijk gevraagd om een in de ochtend een gastmodule Spirituele Intelligentie te verzorgen binnen de leergang Op en Top Leiderschap van Servant Leadership Solutions. Zelf voelde ik me, naast mijn enthousiasme, ook wat onzeker en sceptisch over mijn rol als trainer binnen het bedrijfsleven. Ik vroeg me af of ik dit wel kon en had zo nog een aantal belemmerende overtuigingen.

Ondanks deze onzekerheid en angst, wist ik dat ik moest gaan en het, wanneer ik het op mijn eigen manier zou doen zou lukken. Voor dat ik het wist was het half 1 en zat mijn optreden als gastdocent erop. Gedreven heb ik verteld over het belang van zelfonderzoek, leven in het nu, de weg gaan van je hoofd naar je hart en het ontdekken van het waarom in je leven. Dit gaf me zoveel energie!

Om half 1 kwam de vraag uit de groep of ik niet na de lunch kon doorgaan. Ze vonden het zo inspirerend en er vielen zoveel kwartjes!
Dit heb ik gedaan en zo heb ik een prachtige dag kunnen verzorgen. In afstemming met de groep zijn we in de middag vooral praktisch bezig gegaan in het ontdekken van hun uitdager, maatje, valkuil, ruggensteun en allergie in het leven. Allemaal bedoeld om te worden wie je werkelijk bent en vandaaruit vorm aan je leven te geven.

Alle onzekerheden en belemmerende overtuigingen heb ik kunnen laten varen. Nogmaals vond ik een bevestiging over hoe zuiver en magisch de Maya-kalender in elkaar zit. Voor mij is het namelijk dit levensjaar de bedoeling om onbevreesd op pad te gaan en mijn veilige haven te verlaten.
Ik schrijf dit om te delen dat groei altijd buiten je comfortzone ligt. Dat je nieuwe mogelijkheden en kracht in jezelf kunt ontwikkelen, dat het energie geeft om vanuit je passie te werken en dat wanneer je groeit in bewustzijn, en steeds dichter vanuit je eigen hart gaat werken, nieuwe wegen voor je geopend worden!

Wat jouw emoties je willen vertellen

Of je nu vader of moeder bent of niet. Ook jij hebt een innerlijk kind in je die door middel van de emoties die je ervaart tot je spreekt. Dit is het deel in jezelf dat reageert op de triggers in je buitenwereld. Deze emoties hebben een boodschap vanuit je ziel. In mijn nieuwste en tevens voorlopig laatste artikel vertel ik over mijn eigen weg die ik hierin gegaan ben.

https://www.pioniersmagazine.nl/wat-jouw-emoties-je-willen-vertellen/

Ik hou van mij, bekrachtig je ouderschap!

Ik hou van .. mij
hoor je nooit zingen
ik hou van mij
word nooit gezegd
maar ik hou van mij’
ga ik toch zingen
want ik hou van mij, van mij alleen
en ik meen het echt

Ik hou van mij
want ik ben te vertrouwen
ik hou van mij
van mij kan ik op aan
ik hou van mij
op mij kan ik tenminste bouwen

ik hou van mij
en ik laat mij nooit meer gaan
maar ik hou van mij
al klinkt het bot en slecht
want wie van zichzelf houdt
die geeft pas echt iets kostbaars
als hij ik hou van jou
tegen een ander zegt.

Harrie Jekkers- songtekst

Lees meer over het belang van jezelf houden in het artikel via onderstaande link.

 

Ik hou van mij, bekrachtig je ouderschap!

Weerbaar worden? Wees oké met je anders zijn!

Je kind maakt binnenkort de overstap naar de brugklas? Je kind staat voor een grote verandering en je vraagt je af of hij het aankan? De meeste ouders geven hun kind dan op voor een training waarin ze allerlei trucjes en kunstjes leren met betrekking tot sociale vaardigheden of weerbaarheid. Mijns inziens kan dit tijdelijk helpen maar raakt het niet de kern. Je kunt je kind namelijk veel beter helpen door hem te verbinden met zichzelf, zijn ware natuur! Vanuit verbinding met die kern zal hij elke verandering aankunnen en fluitend doorlopen. Weerbaarheid van binnenuit noem ik dat. Hoe je daar als ouder je steentje in kunt bijdragen, lees je in dit artikel.
Wat is weerbaar zijn?
Wanneer je wilt dat je kind weerbaarheid ontwikkelt, kun je twee dingen doen. Je zoekt daarbij…

 

http://www.pioniersmagazine.nl/weerbaar-worden-wees-oke-anders/

 

 

Bewust in de Brugklas

Hoofd, hart, lichaam en ziel zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Elk mens is een holistisch wezen. Toch lukt het veel mensen niet om het leven te creëren dat past bij hun verlangen. Keer op keer stoten ze hun neus aan dezelfde steen. Dat je gepest of genegeerd wordt, blijft terugkomen in je leven. Dat je woedend wordt, terwijl je dat niet wilt, blijft je leven bepalen binnen je gezin. Dit komt door je onderbewuste. Die stuurt zeker 70% van je handelen aan in je leven.
Het kan ook anders!

Creatiekracht

Wij zijn enorm krachtige (co)creators van ons eigen leven. Een proces dat dag in dag uit doorgaat. Een groot deel van ons creatieproces is echter onbewust, waardoor we vaak dezelfde ervaringen naar ons toe trekken en niet snappen dat we niet verder komen in ons leven of dat er niets verandert ook al willen we dat heel graag. Dat kan dus anders.
Creatie begint met het perspectief waarmee je in het leven staat. Alles valt en staat met datgene waar je van overtuigd bent. Hoe beter je in staat bent om je innerlijke overtuigingen te herkennen, hoe bewuster je kunt gaan creëren. Hierdoor kun je simpelweg andere ervaringen naar je toe gaan trekken. Veel ouders leven vanuit het principe: Wat wil ik van het leven?
We stellen doelen voor onszelf, vinden dat we aan allerlei zelf opgelegde en maatschappelijke “normen” moeten voldoen en verliezen daarbij de verbinding met onszelf uit het oog.
Hoe zou het zijn als je de vraag als volgt stelt: Wat wil het leven van mij?
Dit is een heel ander uitgangspunt, dat veel meer ruimte geeft voor wat zich wil ontvouwen in je leven. Een enorme uitdaging in een wereld waarin crises, competitiedrang en steeds grotere verdeeldheid aan de orde van de dag lijken te zijn.
Het is belangrijk om te oefenen met focussen en voelen. Omdat de meeste van ons vooral logica gebruiken als wegwijzer, is (jezelf) voelen een uitdaging. Als ik tegen je zeg dat ik iemand heb ontmoet met wie ik een geweldige klik heb, met wie ik op een zelfde golflengte zit, weet je precies wat ik bedoel. Zo werkt het met creatie. Om dingen naar je toe te trekken die je graag wilt, is het van belang om jezelf op een zelfde golflengte te brengen. Dat vraagt om jezelf kennen, om focus en om vertrouwen te hebben in het leven.

Ik heb een aantal stappen op een rijtje gezet die je kunnen helpen om hier beter een afstemming in te vinden:

Maak contact met je lichaam (Rode Slang)

Je lichaam is het instrument waarmee je hier op aarde creëert. Het is belangrijk om je lichaam te kennen, te weten hoe het reageert. Als iets fijn voelt zal je lichaam zich openen, ontspannen. Als iets niet fijn is, trekt het samen, verkramp je. Vind je het lastig om contact te maken met je lijf, begin dan simpel. Voel of je warme of koude handen hebt, warme of koude voeten. Waar zit je adem. Oefen dat een paar keer per dag. Niks aan veranderen, gewoon waarnemen zonder oordeel.

Herken vanuit welk gevoel je creëert (Rode Maan)

Het universum reageert niet op wat je zegt, maar op wat je bedoelt. Wat naar je toekomt is een antwoord op de frequentie die je uitzendt. Vaak als je iets wilt veranderen of iets nieuws wilt creëren, is je beginpunt een gevoel van tekort. Er is iets niet in je leven, wat je wel graag wilt. Of dat nu gaat over geld, relatie, werk of iets anders. Als je een gevoel van tekort hebt, zul je meer tekort naar je toetrekken. Doe eerst innerlijk werk om je gevoel over je situatie te veranderen.

Een voorbeeld uit mijn praktijk
Er komt een leuke sportieve man van een jaar of 28 in de praktijk. Hij wil graag een relatie, maar het lukt niet. Ik vraag hem waar hij het meest met zijn aandacht zit. Het willen hebben van een relatie of het ontbreken ervan in zijn leven. Dat lijkt hetzelfde, maar is beduidend anders. Ik vertel hem dat de vrouw die hij zoekt uiteraard al rondloopt. Wat is er nodig om haar uit te nodigen in zijn leven? Ik vraag hem zijn focus te verschuiven van het ontbreken van de relatie in zijn leven naar voelen hoe het zou zijn als de relatie er is. Deze vrouw uit te nodigen in zijn leven. Het daarna los te laten en niet meer mee bezig te zijn. Het leven zijn werk te laten doen. Er verschuift iets in hem. Hij beseft dat hij door de focus op zijn overtuiging dat deze speciale persoon er niet is, haar ook echt buiten de deur houdt. Ik gaf hem als huiswerk mee om gewoon voor het slapen gaan even te voelen hoe het is om een fijne vriendin te hebben. Geen details in te vullen, alleen maar even verbinding maken met het gevoel. Hij kwam na drie weken naar me toe om te vertellen dat hij een vriendin had.

Voel en Focus (Gele Mens)

Focus op je goed voelen, doe waar je blij van wordt. Dat stuit vaak op weerstand omdat je zo veel moet van jezelf. Maar dat wat je vindt dat moet in je leven, kun je op twee manieren doen: met een gevoel van weerstand of van liefde. Sommige situaties in je leven kun je niet één, twee, drie veranderen, maar wel het gevoel dat je erover hebt. Neem eens twee verschillende emoties in gedachten bijvoorbeeld verwarring en helderheid of vrijheid en afhankelijkheid. Als je een moment van stilte neemt en die twee uitspreekt, kun je dan een verschil waarnemen in je gevoel? Wat voelt het meest fijn? Focus op dat fijne gevoel en het zal groter worden. Dat is bewust kiezen voor hoe je je wilt voelen.

Ontvang (Witte Wereldoverbrugger)

Laat los hoe jij vindt dat wat je graag wilt naar je toe moet komen. Hoe het eruit moet zien, waar het moet zijn en wanneer het er moet zijn. Dat is een uitdaging in een wereld waarin we opgevoed zijn met controle. Het universum heeft veel wonderlijke manieren om iets naar je toe te brengen, die je met je hoofd niet kunt bedenken. Ontspan. Hiermee open je jezelf om te ontvangen en te herkennen wat jouw volgende stap is. Het wordt dan veel makkelijker om je intuïtie en gevoel te volgen.

De grootste valkuil (Gele Ster)

Jezelf vergelijken met anderen. Daar gaat het niet om. Leven is geen competitie. Ieder mens levert een unieke bijdrage aan deze wereld en heeft een uniek levenspad. Je kunt het echt niet fout doen. Alles wat er op dit moment in je leven is, helpt je om te groeien, jezelf te ontdekken en de stappen te zetten die jij graag wilt.

Allerbelangrijkste (Witte Hond)

Leer om van je zelf te houden. Blijf trouw aan je eigen gevoel, wat je ook leest, hoort of ziet van anderen. Niemand kent jou beter dan jijzelf. Het is mijn overtuiging dat we hier zijn om te ontdekken dat we in essentie Liefde zijn en alles wat niet aan deze Liefde gelijk is in ons zelf, te omarmen. Hoe meer je van jezelf houdt, hoe makkelijker het leven wordt. Creëren vanuit Liefde opent de deuren die jij wilt dat opengaan. Waarom? Liefde is onze creatiekracht!

Bovenstaande stappen zijn een leidraad, die je met vallen en opstaan zult doorlopen en je steeds meer eigen kunt maken. Dit leidraad sluit aan bij het gedachtegoed van de Maya’s die binnen de AYAM Training een plek heeft. Medio mei start deze Brugklastraining voor kinderen en jongeren tussen de 11 en 14 jaar. Wil je er meer over weten? Kom naar een informatieavond op woensdagavond 21 februari, dinsdagavond 27 maart of dinsdagavond 24 april. Je kunt er hier meer over lezen.

Hartelijke groet,
Laura en Sandra

Zet de stap en neem je eigen plek in

Als we door de eenheidsbril die bij het gedachtegoed van de Tzolkin hoort naar gedragsproblemen kijken, zien we dat bijvoorbeeld een kind dat regelmatig woede-aanvallen heeft, dienstbaar is aan het grotere geheel: hij wil iets aan het licht brengen dat niet ‘in orde’ is in het grotere systeem.

Mag jouw kind zijn eigen plek innemen? Neem jij zèlf je eigen plek in? In dit nieuwste artikel lees je meer over dit thema dat verbonden is met de Gele Ster.

Zet de stap en neem je eigen plek in