Online-training DE BESTE VERSIE VAN JEZELF

Voor beter contact met jezelf, je kind en het-kind-in-jezelf.

Donderdag 21 mei, op Hemelvaartsdag, start de 52 dagen online training DE BESTE VERSIE VAN JEZELF weer.

Op deze dag start een nieuwe Tzolkinronde van 52 dagen. Vanuit mijn eigen doorleefde ervaring als moeder van 2 zonen van 19 en 17 jaar, docent en therapeut in een snelgroeiende praktijk (sinds 2013) is deze training tot stand gekomen.

Volwassenen kunnen op dit moment misschien meer leren van kinderen, dan andersom? We zullen opnieuw moeten leren in overeenstemming met onze natuur te leven en dat kunnen kinderen ons voordoen. Kinderen die ons een spiegel voorhouden, geven ons een cadeau, dat als wij de moed hebben het uit te pakken, minimaal 3 generaties kan helen. Die van onszelf, de volgende van onze kinderen en energetisch nog generaties van voorouders.

Wat we volgens mij dienen te voorkomen is, dat we onze kinderen (met en zonder diagnosen) – mogelijk vanuit een onbewust gevoel van schuld of schaamte – gaan “redden”. In ieder kind huist net als in ons allemaal, een ziel die zelf een pad te bewandelen heeft om zijn/haar eigen ervaringen te leven. Geef die ziel onvoorwaardelijk vertrouwen in eigen kunnen en stop met de goedbedoelde maar onbewust vanuit eigen angst ingegeven intentie dat je als volwassene voor een kind iets moet oplossen, zonder dat het daar zelf om vraagt.

Ieder kind wordt geboren met het recht op zelfbeschikking, om zelf te mogen bepalen wat het wil ervaren, vanuit eigen unieke talenten en interesses. Vanuit een eigen uniek ik-kompas. Laten we dat vanaf nu vanuit gelijkwaardigheid weer met elkaar leren respecteren en samen met onze kinderen op weg gaan om van elkaar te leren. Ieder mens, jong of oud is zowel leerling als leraar.

Ik onderwijs je vanuit het oude spirituele Maya gedachtegoed, die gecombineerd is met moderne mentale, emotionele en spirituele oefeningen in:

– Je pure kern en levensmissie

– Je licht- en schaduwdelen

– je 13 creatiekrachten

– hoe binnen en buiten met elkaar verbonden is

– omgaan met weerstanden

– inzicht in de dramadriehoek

– je weg naar de winnaarsdriehoek

– geweldloze communicatie

– nieuw denken en kijken

– de spiegel met je kind

– mindful leven

– je innerlijk kind

– je eigen weg vanuit verbinding met liefde, eenheid en overgave vinden

Deze online-training kost 90 euro. 52 dagen lang ontvang je een mailtje in je mailbox met daarin theorie en een opdracht. Op je eigen tijd en in je eigen tempo kun je die lezen en ervaren. Jij staat centraal!

Meld je hier aan: info@tzolkind.nl en vermeld je geboortedatum zodat ik de geboortezegel voor je kan berekenen (die je ook nog eens gratis in je mailbox ontvangt 🙂

Mensen die geen ‘Tzolkind innerlijk-kompas’ hebben, kunnen deze in de webshop bestellen. Hierin ben je echter helemaal vrij! Dit kompas staat deze 52 dagen (en de rest van je leven) centraal maar ook zonder dit kompas is de training bewustzijn-verhogend, verbindend en krachtig makend!… Of zoals een deelneemster na een vorige ronde zei: ‘Door deze training heb ik meer respect en begrip voor mezelf en anderen gekregen.’

Hartelijke groet, Sandra

Ps Deel dit pagina gerust met andere ouders die je kent, het is voor iedereen die zichzelf èn hun kind beter wil leren kennen.