Missie en visie

Tzolkind brengt een frisse wind binnen gezinnen. Deze opvoedfilosofie helpt ouders vanuit een innerlijke drive en motivatie hun plek binnen het gezin en de maatschappij in te nemen. Hierdoor kunnen de kinderen de kunst van hen afkijken. Kinderen vragen om nieuwe kaders, vertrouwen en veiligheid. Sandra daagt volwassenen die met kinderen omgaan uit om een nieuwe, brede visie te ontwikkelen. Zo ontstaan gezinssystemen waarbinnen harmonie en gezinsgeluk de basis is.

Tzolkind is er voor jezelf en de ander. Het is Sandra’s missie dat ouders leren hoe ze vanuit zelfliefde de regie hebben zonder naar machtsmiddelen hoeven te grijpen. Tzolkind brengt inzicht over waarom je bij elkaar bent. Het is een betekenisvol alternatief voor opvoeden vanuit (on)macht. Het is een vorm van ouderschap waarbij je elkaar bekrachtigd en ècht ziet. Als ouder leef je je kind op een positieve manier voor. Vanuit deze nieuwe omgang met elkaar draagt dit bij aan een gezinsleven waarin liefde, respect en gelijkwaardigheid centraal staan.

Sandra begeleidt ouders, pedagogen, onderwijskundigen en jeugdprofessionals bij de eigentijdse toepassing van Tzolkind. Onze kinderen zijn de toekomst en zo bouwen wij samen een wereld die wél werkt.

Sandra biedt lezingen, (dag)trainingen, workshops en producten aan om haar visie en missie te verwezenlijken. Daarnaast biedt ze coaching op individueel- en gezinsniveau aan.
Sandra werkt vanuit de filosofie van de Maya’s en Servant-Leadership van Robert Greenleaf.

Visie

Steeds meer ouders en kinderen lopen vast in de gangbare, westerse manier van opvoeden. Gezinnen zoals we die kennen, en de rolpatronen en structuren van hoe zij zijn opgebouwd, zijn geen realistische weergave meer van hoe wij de wereld graag zien. Kinderen raken steeds verder van zichzelf vervreemd. Ouders hebben veel ballen hoog te houden en rennen van hot naar her. Meer dan ooit hebben onze kinderen open en inspirerende ouders nodig. Ouders die zich verantwoordelijk voelen voor het transformeren van de heersende verouderde systemen naar nieuwe toepassingen die bijdragen aan een wereld waarin authenticiteit, liefde en vertrouwen de boventoon voeren. Dit zijn inspirerende ouders die het beste in de ander benadrukken en zo richting geven aan een nieuwe omgang met kinderen. Dit leidt tot gezinsgeluk.