Missie en visie

Missie

Het is mijn missie om van ouders positieve rolmodellen te maken die hun kind voorleven in het worden zoals je bedoeld bent.

Ik bied inzicht in je zielsplan en hoe je de weg gaat naar Hartgedragen Ouderschap; hierbij zijn je hoofd en hart met elkaar verbonden. Je gaat op een andere manier naar jezelf en je kind kijken. Je leert kritisch voor jezelf te denken, los te laten wat je belemmert en vanuit verbinding met de Bron overvloed, gezinsgeluk en gezondheid aan te trekken. Wanneer jij vanuit zelfliefde en plezier zin aan je leven geeft, kan je kind de kunst van je afkijken. 

Als aanvulling in dit zelfhelend proces gebruik ik de Healy. Dit bio-resonantieapparaatje brengt wetenschap, biologie en spiritualiteit samen. Hierdoor verbind je je sneller en makkelijker met jezelf waardoor je je frequentie kunt verhogen. Ontdek je zelfhelend vermogen en neem vanuit vrijheid je eigen plek in! Kijk voor meer informatie hier.

Lees hier meer over de visie in het interview dat ik in 2016 met het Pioniersmagazine heb gehad.

Visie

Steeds meer ouders lopen vast door de hoge druk en verwachtingen van henzelf en de maatschappij. Ze voelen druk om altijd wat te moeten doen, leggen de lat hoog en zijn vervreemd geraakt van wie ze werkelijk zijn. De Maya-kalender herinnert je aan je essentie, je pure kern, van waaruit al het leven ontstaat. Het leert je op tijd een adempauze in te lassen en de antwoorden in jezelf te vinden.

Bij problemen wijs je niet langer naar de ander. Je leeft niet langer vanuit de dramadriehoek: aanklager, slachtoffer of redder. Je doorloopt de transformatie naar kwetsbaar, imperfect en open durven zijn. Ouder zijn met alles erop en eraan. Je angsten en negatieve emoties in de ogen kijken en accepteren. Het zijn de niet-helpende overtuigingen en rolpatronen in jezelf die je belemmeren in je groei. Hierbij zijn je emoties de sleutel naar het pakken van je eigen regie, jezelf uiten, (zelf)liefde en harmonie .

De Maya-kalender komt met verrassende inzichten en dit ‘systeem’ leidt stap voor stap, per levensjaar, per 13-daagse groeigolf, tot groei en houvast bij lastige vraagstukken die in de opvoeding spelen. Je leeft in eenheid met je kind. Door goed voor jezelf te zorgen, je eigen grenzen te respecteren en je hart centraal te stellen, ontstaat een proces naar gezinsgeluk, vrijheid en zelfheling.

Transformatie

Hartgedragen Ouderschap ontstaat wanneer je op een nieuwe manier denkt en omgaat met de moeilijkheden in je dagelijks bestaan. Het NU geeft je daarvoor op elk moment weer nieuwe kansen. Alles is mogelijk. Droom je bestaan naar een nieuw level. Zet zelfbewust stappen en leef vanuit een positieve mindset die is afgestemd op jouw energetische Blauwdruk (Innerlijk Kompas). Begrijp vanuit het IK-KOMPAS van je kind waarom hij doet zoals hij doet en wat hij nodig heeft om balans te vinden. Onze kinderen zijn de toekomst en hebben JOU nodig. Samen verdienen jullie gezinsgeluk.