Missie en visie

Missie

Tzolkind haalt het kind in jezelf naar boven. Het maakt van ouders pure ouders. Door hen èn bewuste professionals leren kinderen om authentiek, vol levensplezier, gezondheid en vertrouwen hun eigen plek in de maatschappij te vinden.

Lees hier meer over de visie in het interview dat ik in 2016 met het Pioniersmagazine heb gehad.

Visie

Steeds meer ouders lopen vast door de hoge druk en verwachtingen van henzelf en de maatschappij. Ze voelen druk om altijd wat te moeten doen, leggen de lat hoog en zijn vervreemd geraakt van wie ze werkelijk zijn. De Maya-kalender herinnert je aan je essentie, je pure kern, van waaruit al het leven ontstaat. Het leert je op tijd een adempauze in te lassen en de antwoorden in jezelf te vinden.

Bij problemen wijs je niet langer naar de ander. Je leeft niet langer vanuit de dramadriehoek: aanklager, slachtoffer of redder. Je doorloopt de transformatie naar kwetsbaar, imperfect en open durven zijn. Ouder zijn met alles erop en eraan. Je angsten en negatieve emoties in de ogen kijken en accepteren. Het zijn de niet-helpende overtuigingen en rolpatronen in jezelf die je belemmeren in je groei en tegelijkertijd de sleutel zijn naar eigen regie pakken, assertief zijn, (zelf)liefde en harmonie .

De Maya-kalender komt met verrassende inzichten en dit ‘systeem’ leidt stap voor stap, per levensjaar, per 13-daagse groeigolf, tot groei en houvast bij lastige vraagstukken die in de opvoeding spelen. Je leeft in eenheid met je kind. Door goed voor jezelf te zorgen, je eigen grenzen te respecteren en je hart centraal te stellen, ontstaat een proces naar gezinsgeluk, vrijheid en moeiteloosheid.

Transformatie

Gezingeluk ontstaat wanneer je op een nieuwe manier denkt en omgaat met de moeilijkheden in je dagelijks bestaan. Het NU geeft je daarvoor op elk moment weer nieuwe kansen. Alles is mogelijk. Droom je bestaan naar een nieuw level. Zet zelfbewust stappen en leef vanuit een positieve mindset die is afgestemd op jouw energetische Blauwdruk (Innerlijk Kompas). Begrijp vanuit het IK-KOMPAS van je kind waarom hij doet zoals hij doet en wat hij nodig heeft om balans te vinden. Onze kinderen zijn de toekomst en hebben JOU nodig.

Als aanvulling zet ik in dit proces graag het Redox-supplement in.